Kierunki studiów ŁódźStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Łódź

Historia – studia w Łodzi

Doskonałą okazją, by sięgnąć po usystematyzowaną wiedzę o przeszłości, są studia na kierunku historia, które przygotował dla kandydatów Uniwersytet Łódzki.

Studiowanie kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. Program trwa 6 semestrów i kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji: dyplomatycznej, nauczycielskiej lub turystyki kulturowej.

Specjalizacja dyplomatyczna

Celem tego bloku jest ukazanie genezy i ewolucji stosunków międzynarodowych, poczynając od czasów świata antycznego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiek XX. Studenci poznają zagadnienia z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i konsularnego, historii doktryn politycznych oraz dyplomacji, które pozwalają rozumieć i interpretować zmiany w relacjach międzypaństwowych i międzynarodową rywalizację. Specjalizacja uświadamia rolę i znaczenie historii w polityce państw Europy i świata.

Specjalizacja nauczycielska

Ukończenie studiów po wybraniu tego bloku uprawnia absolwenta do nauczania przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej. W ramach studiów studenci dogłębnie poznają dzieje Polski i świata. Uczestniczą również w zajęciach z dydaktyki historii, wiedzy o społeczeństwie oraz psychologii. W programie specjalizacji znajdują się także takie przedmioty jak: pedagogika, podstawy prawa dla nauczycieli, edukacja regionalna czy historia wychowania. Studenci biorą udział w praktykach pedagogicznych w szkołach podstawowych.

Specjalizacja turystyka kulturowa

Ten interdyscyplinarny blok łączy historię odkryć geograficznych i podróżowania oraz historię sztuki i kultury materialnej z krajoznawstwem. Uczestnicy studiów poszerzają swoją wiedzę o wybranych, najatrakcyjniejszych regionach świata i zgłębiają dziedzictwo kulturowe „małych ojczyzn”.

Zobacz film

Czym interesują się studenci historii?

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku HISTORIA posiada wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę dotyczącą dziejów Polski i historii powszechnej. Potrafi również prowadzić krytyczną obserwację współczesnych wydarzeń politycznych. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne i praktyczne oraz wiedza z pogranicza różnych dyscyplin naukowych pozwolą mu swobodnie odnajdować się w różnych rolach na współczesnym rynku pracy.

Kierunek historia w Łodzi

Studia przygotował Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.

W procesie rekrutacji ważne przedmioty to: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny (dwa do wyboru)

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia historyczne Łódź. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia