Kierunki studiów ŁódźnewStudia biologiczneStudia Łódź

Mikrobiologia – kierunek studiów w Łodzi

W czasach wzmożonego zainteresowania mikroorganizmami, czyli wirusami, bakteriami, grzybami wielu kandydatów zwróci uwagę na propozycję kierunku mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim.

Charakter studiów na kierunku mikrobiologia doskonale oddaje opis sylwetki absolwenta. Zanim dokonasz wyboru studiów warto to przeczytać

Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim

Absolwenci studiów kierunku MIKROBIOLOGIA I stopnia zdobywają wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmów wyższych.

Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Znaczącą część kształcenia stanowią zajęcia z immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin.

Podczas licznych zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają umiejętności analizy statystycznej uzyskiwanych wyników, pomiarów i oznaczeń. Rozwijają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i fachowej literatury.

Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów I stopnia jest dobrze przygotowany do pracy w mikrobiologicznych laboratoriach diagnostycznych, przemysłowych oraz badawczych, w szczególności związanych z badaniem materiału biologicznego pochodzącego od ludzi i zwierząt, kontrolą jakości i ochrony środowiska oraz przemysłem np. kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym. Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i innych pokrewnych dyscyplin oraz przekazać je w formie ustnej i pisemnej.

Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku MIKROBIOLOGIA lub kierunkach pokrewnych, np. Biotechnologia, Biologia, Chemia, Ochrona Środowiska.

Studia oferowane kandydatom przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – zobacz inne propozycje.

Główne przedmioty

 • Chemia analityczna / Chemia fizyczna
 • Matematyka / Biomatematyka i wstęp do modelowania matematycznego
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Techniki laboratoryjne
 • Biologia komórki
 • Kompartmentacja komórki eukariotycznej / Podstawy cytofizjologii
 • Bioróżnorodność
 • Różnorodność zwierząt / Identyfikacja organizmów wskaźnikowych
 • Podstawy bakteriologii
 • Biologia i fizjologia bakterii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy biochemii
 • Techniki stosowane w analizie biochemicznej / Obliczenia biochemiczne
 • Podstawy fizyki i biofizyki
 • Biofizyka medyczna / Biofizyka radiacyjna
 • Podstawy statystyki
 • Mykologia ogólna
 • Ekologia drobnoustrojów
 • Drobnoustroje fyllosfery i ryzosfery / Mikrobiota człowieka i zwierząt
 • Genetyka ogólna
 • Molekularne podstawy dziedziczenia cech
 • Podstawy anatomii i biologii człowieka
 • Anatomia szczegółowa człowieka / Zróżnicowanie biologiczne człowieka
 • Analiza instrumentalna
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Mikrobiologia techniczna
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin / Metabolity wtórne: charakterystyka, funkcje, zastosowanie
 • Fizjologia człowieka i zwierząt
 • Immunologia z hematologią
 • Metody obrazowania mikroskopowego w immunologii / Modele zwierzęce w nauce i praktyce
 • Serologia z transfuzjologią
 • Reakcje antygen: przeciwciało w wybranych testach diagnostycznych / Techniki stosowane w immunologii transfuzjologicznej
 • Biochemia kliniczna i analityczna
 • Zastosowanie enzymów w diagnostyce / Wpływ żywienia na metabolizm organizmu
 • Mykologia infekcyjna
 • Podstawy diagnostyki zakażeń (część wykładów prowadzona w języku angielskim)
 • Mikrobiologiczne badania naturalnych substancji bioaktywnych / Kontrola bezpieczeństwa mikrobiologicznego w przemyśle
 • Drobnoustroje w ochronie środowiska
 • Mikroorganizmy w procesach oczyszczania i ocenie toksyczności ścieków / Rola mikroorganizmów w ocenie skażonych środowisk wodnych
 • Cytologia kliniczna
 • Podstawy wirusologii
 • Organizacja laboratoriów diagnostycznych i prawo medyczne
 • Podstawy parazytologii
 • Histologia
 • Genetyka drobnoustrojów
 • Organizacja genomów bakteryjnych

Program studiów na kierunku Mikrobiologia stanowią liczne zajęcia praktyczne, podczas których studenci sami wykonują badania poznając liczne metody diagnostyki mikrobiologicznej, sposoby oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, specyfikę pracy z materiałem klinicznym, zapoznają się z szeregiem technik genetycznych i immunologicznych, a także zgodną z zasadami etyki metodyką pracy na modelach zwierząt laboratoryjnych

W rekrutacji na ten kierunek studiów ważne są oceny z matury z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia (maksymalnie jeden), fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski (maksymalnie jeden).

Kierunek mikrobiologia w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach biologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Łódź. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia