studia rolnicze Warszawa

Kierunki studiów WarszawanewStudia rolniczeStudia Warszawa

Żywienie człowieka i ocena żywności w Warszawie

Wybierz kierunek żywienie człowieka i ocena żywności, jeśli myślisz o tym, by zostać ekspertem kontroli jakości produktów spożywczych oraz zdobyć szeroką …

Read More
NoweStudia WarszawaUczelnie WarszawaZ życia uczelni

XXII edycja Dni SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do udziału w XXII edycji Dni SGGW, które w tym roku odbędą się w dniach 17 i 18 maja, na terenie uczelnianego kampusu na Ursynowie.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia rolniczeStudia Warszawa

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności w Warszawie

Studia na kierunku ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności to unikatowa w skali kraju propozycja studiów przygotowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa …

Read More
Kierunki studiów Warszawarodzaje studiów WarszawaStudiaStudia rolniczeStudia Warszaważywność i żywienie człowieka

Studia rolnicze w Warszawie

Rolnicze kierunki studiów w Warszawie znajdziesz przede wszystkim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przykładowe kierunki: EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI, ROLNICTWO, LEŚNICTWO i kilka innych. Warto również poznać kierunki z działu studia przyrodnicze Warszawa.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia rolniczeStudia Warszawa

Technologia żywności i żywienie człowieka w Warszawie

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia przyrodniczeStudia rolniczeStudia Warszawa

Ogrodnictwo – studia w Warszawie

Naukę na kierunku ogrodnictwo proponuje kandydatom na studia w Warszawie renomowana uczelnia, jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia rolniczeStudia Warszawa

Bezpieczeństwo żywności – studia w Warszawie

Chcesz swoją przyszłą karierę zawodową związać z zapewnianiem i oceną bezpieczeństwa oraz jakości żywności? Wybierz studia na kierunku bezpieczeństwo żywności.

Read More
NoweStudia podyplomoweStudia rolniczeStudia Warszawa

Agrobiznes a zarządzanie proklimatyczne – SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku “Agrobiznes a zarządzanie proklimatyczne”, adre­so­wane do osób pra­gną­cych pogłę­bić wie­dzę z tema­tów zwią­za­nych z zagad­nie­niami z zakresu zrów­no­wa­żo­nego zarzą­dza­nia w branży rolno-spo­żyw­czej.

Read More
NoweStudia podyplomoweStudia rolniczeStudia Warszawa

Metody oceny jakości handlowej i bezpieczeństwa żywności – SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunku “Metody oceny jakości handlowej i bezpieczeństwa żywności”, których celem jest zapoznanie słuchaczy z kryteriami jakości, w tym bezpieczeństwa i z metodami analitycznymi służącymi do ich oceny.

Read More
NaukaStudia rolniczeZ życia uczelni

SGGW w Warszawie – farmy wertykalne

Tak zwane “pionowe uprawy” stają się coraz popularniejsze. O tym, jak działają farmy wertykalne, opowiada dr inż. Jacek Skudlarski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Read More
Studia podyplomoweStudia rolniczeStudia Warszawa

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym – studia podyplomowe w SGGW

Wybierz studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, skierowane do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem i zarządzaniem bezpieczeństwem i jakością w łańcuchu rolno-spożywczym “od pola do stołu”.

Read More