NoweStudia WarszawaZ życia uczelni

SGGW w Warszawie – program Welcome To Poland

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, która już realizuje program Welcome To Poland.

To już ostatni moment na złożenie wniosku o udział w programie Welcome To Poland. Na aplikacje w systemie teleinformatycznym NAWA organizatorzy czekają do 10 listopada 2021 roku.

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

Celem głównym projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wsparcie szkoleniowe dedykowane kadrze dydaktycznej, naukowej i administracyjnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oraz przygotowanie organizacyjne ww. podmiotów, organizację miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – wrzesień 2023 roku.

Szczegółowe informacje na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia