Architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma w swojej najnowszej ofercie interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny: architektura krajobrazu. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i urządzania przestrzeni publicznej oraz prywatnej, projektowania, planowania i ochrony krajobrazu, a także zarządzania przestrzenią i krajobrazem.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia I stopnia – inżynierskie (stacjonarne, 7 semestrów)
Jednostka prowadząca studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Studenci studiów I stopnia zajmować się będą następującymi zagadnieniami: projektowanie obiektów architektury krajobrazu; rysunek i rzeźba; drzewoznawstwo; rośliny zielne; historia sztuki ogrodowej; matematyka; geometria wykreślna; biologia roślin; ekologia; historia sztuki; budowa obiektów architektury krajobrazu; pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę m.in. w:

  • firmach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzeni, projekty obiektów architektury krajobrazu (parków, ogrodów, zieleńców i innych przestrzeni prywatnych i publicznych), projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
  • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego,
  • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
  • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.


Dowiedz się więcej: SERWIS DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W SGGW


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:


ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia