Collegium Humanum w Poznaniu, rekrutacja, kierunki studiów

Collegium Humanum w Poznaniu to filia Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Uczelnia została powołana w 2020 roku i kształci w Poznaniu na dwóch kierunkach studiów. Są to studia psychologiczne oraz z zakresu zarządzania.

Tym, co z pewnością wyróżnia uczelnię na tle innych szkół wyższych, jest duża ilość proponowanych w ramach kierunków specjalności. Do daje możliwość wyboru specjalności mocno powiązanego z wyobrażeniem swojej przyszłej pracy zawodowej.

Prowadzone w Poznaniu kierunki studiów – tj. Psychologia oraz Zarządzanie korespondują w swoim praktycznym ujęciu nie tylko z duchem poznańskiego pragmatyzmu, ale też z głównymi celami rozwojowymi Wielkopolski, przyjętymi przez Zarząd Województwa w strategii rozwoju do roku 2030. Do celów tych należą do nich między innymi: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia, wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom, rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu, rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług.

Filia Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Poznaniu

Kierunki studiów

  • Psychologia
  • Zarządzanie

Adres uczelni:

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

Więcej informacji o Uczelni, proponowanych kierunkach studiów oraz specjalnościach:

Collegium Humanum w Poznaniu

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia