Zoopsychologia: problemy behawioru psów – studia podyplomowe w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe “Zoopsychologia – problemy behawioru psów“, prowadzone przez Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.

W programie studiów ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia dotyczące biologicznych i środowiskowych podstaw zachowania psów, etiologii zaburzeń behawioralnych różnego rodzaju i metod terapeutycznych umożliwiających poprawę stanu zwierzęcia i jego relacji z opiekunem. Program zapewnia uczestnikom studiów zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu neurofizjologii, filogenezy i ontogenezy zachowania psów, a także zasad diagnostyki i identyfikacji przyczyn zaburzeń, metod terapeutycznych i możliwości ich dostosowania do konkretnych przypadków w zależności od potrzeb klientów z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, a także ewaluacji efektów terapii.

Program studiów obejmuje 10 przedmiotów, sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 210 w tym 146 godzin wykładów, 48 godzin ćwiczeń seminaryjnych, 16 godzin zajęć praktycznych.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę na temat psów, ich rozwoju fizycznego i behawioralnego, prawidłowych warunków utrzymania, żywienia i szkolenia. Jest przygotowany do pełnienia funkcji zoopsychologa w schronisku dla bezdomnych zwierząt, fundacji zajmującej się bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia samodzielnej działalności jako zoopsycholog – behawiorysta pracujący z psami wykazującymi problemy behawioralne oraz ich opiekunami, wskazując im metody zbudowania prawidłowych relacji pies – człowiek.

Dokumenty można składać w terminie od 08.06.2021 do 30.06.2021 r. osobiście (pok. 34 lub 69 w godzinach 10.00-15.00) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt 
SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa 
z dopiskiem:  studia podyplomowe Zoopsychologia

Szczegółowe informacje i rekrutacja: zoopsychologia.sggw.pl

Sprawdź inne propozycje: STUDIA PODYPLOMOWE W SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia