Ekonomia w Warszawie

Gdzie studiować kierunek ekonomia w Warszawie?

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych.

Atutem kierunku jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycz¬nej z jej weryfikacją w praktyce. Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wy¬posażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmienia¬jącym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.

Uczelnie prowadzące kierunek ekonomia w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia