Kierunki studiówKierunki studiów WrocławStudia ekonomiczneStudia WrocławStudia z zarządzania

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunek zarządzanie to jeden z chętniej wybieranych kierunków studiów w skali całego kraju. Studia na UE we Wrocławiu to okazja do zdobycia kompetencji, które można wykorzystać na wielu stanowiskach pracy w różnych działach gospodarki.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Poznaj studia na kierunku zarządzanie!

Kierunek Zarządzanie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych. Kształtuje się tu umiejętności analizy danych biznesowych, rozwiązywania problemów organizacyjnych, gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w pracy najnowszych technologii i wsparcia IT.

W ramach rozwoju umiejętności interpersonalnych nacisk kładzie się zarówno na umiejętności autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów jak i na kompetencje związane z budowaniem i kierowaniem zespołem.

Kierunek Zarządzanie daje możliwość rozwijania wybranych grup umiejętności, kompetencji i wiedzy poprzez wybór preferowanych przez Studenta modułów kursów kierunkowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, w tym analizy przypadków, gier i ćwiczeń kierowniczych oraz symulacji biznesowych.

Moduły kształcenia

 • Biznes i start-upy
 • Team Leader
 • Menedżer procesów
 • Brand Management
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Komunikacja marketingowa
 • Innovation-centered R&D
 • HR Business Partner
 • Menedżer projektów
 • Zrównoważone zarządzanie

Profil absolwenta

Absolwent kierunku uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami i wykorzystywania technik niezbędnych do pracy na stanowiskach specjalistycznych w organizacji w wybranych obszarach branżowych; posiada umiejętności reagowania w sposób adekwatny do zidentyfikowanych zjawisk zarządczych w szczególności na poziomie operacyjnym jak i taktycznym w codziennej pracy w przedsiębiorstwie. Ukończenie kierunku daj podstawy do podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

 • specjalista w obszarze marketingu i sprzedaży, organizacji i zarządzania
 • kierownik niższego lub średniego szczebla, brand manager
 • team leader
 • menedżer procesu
 • menedżer i koordynator projektu
 • konsultant biznesowy IT
 • analityk biznesowy

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Wrocław. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia