Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia pedagogiczneStudia Warszawa

Pedagogika specjalna w Warszawie

Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją. W Warszawie jest kilka uczelni, które proponują ten rodzaj studiów. Wśród nich uczelnie państwowe oraz warszawskie uczelnie niepaństwowe.

Studia na kierunku pedagogika specjalna realizowane są wyłącznie jako studia jednolite magisterskie. Nauka trwa więc 5 lat. Studia dotyczą generalnie problematyki związanej z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.

Czy warto studiować pedagogikę specjalną?

Ukończenie kierunku pozwala absolwentom w zależności od ukończonych specjalności podejmować różnorodne wyzwania zawodowe związane z pracą nauczyciela, opiekuna itp.

Studia przygotowują:

  • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego
  • nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);
  • nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności).
  • wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych

Szczegóły dotyczące poszczególnych propozycji można sprawdzić wybierając z listy poniżej nazwę kierunku oraz uczelnię.

Kierunek pedagogika specjalna w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia