Kierunki studiów WarszawanewStudia prawniczeStudia WarszawaStudia z zarządzania

Prawo w zarządzaniu biznesem w Warszawie

Realizacja programu studiów na kierunku prawo w zarządzaniu biznesem zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranych gałęzi prawa, powiązanych z kompetencjami z zakresu zarządzania i ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Studia na kierunku prawo w zarządzaniu biznesem, które proponuje kandydatom Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, łączą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania, finansów i ekonomii.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej – zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego i podatkowego. Studenci poznają prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą. Ważnym komponentem programu studiów są projekty dające możliwość praktycznego zastosowania zdobytych kompetencji do rozwiązywania problemów biznesowych.

Nauczysz się:

 • przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym w sferze biznesu;
 • negocjować umowy handlowe i określać prawne formy zabezpieczenia ich wykonania, z dążeniem do spodziewanego rezultatu biznesowego i – co równie ważne – przy zachowaniu dobrych relacji z partnerem biznesowym;
 • opracowywać koncepcje przedsięwzięć biznesowych z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • działach administracyjno-prawnych spółek prawa handlowego,
 • działach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach finansowych, w szczególności bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych (np. fundacje i stowarzyszenia),
 • ramach własnej działalności gospodarczej.

Kierunek prawo w zarządzaniu biznesem w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze w Warszawie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia