Kierunki studiów WrocławStudia ekonomiczneStudia WrocławStudia z zarządzania

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji należy do kierunków przyszłościowych. Wciąż na rynku pracy poszukiwani będą ludzie łączący zagadnienia zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Poznaj kierunek i zwróć uwagę na ciekawe specjalności..

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, a absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania.

W polskiej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się umiejętności łączenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Badania karier zawodowych absolwentów kierunku ZiIP wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności, czy z koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Na studiach na kierunku ZiIP studenci otrzymują szeroką wiedzę z różnych dziedzin, a profil kształcenia na kierunku ma charakter aktualny, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie.

Specjalności

  • Inżynieria produktów żywnościowych
  • Inżynieria produktów chemicznych
  • Inżynieria bioproduktów

Profil absolwenta

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i posiadają wiedzę merytoryczną i umiejętności z wybranej dziedziny inżynierskiej oraz z zakresu projektowania i utrzymywania procesów, jak też systemów produkcyjnych, wdrażania innowacji technologicznych oraz nietechnologicznych, sterowania produkcją, jej obsługą logistyczną i techniczną. Zdobywają kwalifikacje obejmujące wiedzę merytoryczną z zakresu marketingu, zarządzania pracą, przedsiębiorstwem, jego kosztami, finansami, kapitałem oraz inwestycjami. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, zajmujących się produkcją lub świadczeniem usług w wybranym zakresie. Jest też dobrze przygotowany do pracy w innych jednostkach, np. firmach konsultingowych, bankach, parkach technologicznych itp., w których niezbędna jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Perspektywy zawodowe

  • Dyrektor produkcji
  • Menedżer produkcji
  • Menedżer jakości
  • Menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia
  • Technolog produkcji
  • Inżynier produktu
  • Inżynier projektów

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Wrocław. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia