Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzone przez Wydział Artes Liberales UW kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych ściśle wiążą aktywność naukową i dydaktykę.

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego skupia badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych, których łączy przywiązanie do idei i tradycji uniwersytetu jako wolnej i autonomicznej wspólnoty, zakorzenionej w tradycji i otwartej na wyzwania współczesności, odpowiedzialnej i świadomej swojej roli w kształtowaniu autentycznego społeczeństwa wiedzy. Spotkanie, dialog i współdziałanie przedstawicieli różnych dyscyplin nauki tworzy środowisko podejmujące innowacyjne, eksperymentalne, międzyobszarowe, inter- i transdyscyplinarne badania, przywracające pamięć o powinowactwach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i otwarte na zagadnienia pozostające poza zakresem zainteresowań, a nawet możliwości badawczych tradycyjnych dyscyplin.

Kierunki studiów I stopnia na Wydziale Artes Liberales UW:

  • ANTROPOZOOLOGIA – MIĘDZYDZIEDZINOWE STUDIA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE
  • ARTES LIBERALES
  • FILOLOGIA NOWOGRECKA
  • KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronieStudia humanistyczne Warszawa. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia