Wydziały UW

Kierunki studiów WarszawaStudia artystyczneStudia humanistyczneStudia WarszawaWydziały

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW mają do wyboru propozycje trzech instytutów tej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia psychologiczneStudia WarszawaWydziały

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Psychologia na UW to połączenie tradycji z nowoczesnością. Kierunek psychologia ma ponad 100 lat, a Uniwersytet Warszawski obchodził w 2016 roku swoje 200-lecie.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia WarszawaWydziały

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Polonistyki UW to jeden z największych w kraju ośrodków naukowych, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia WarszawaStudia z zarządzaniaWydziały

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia WarszawaWydziały

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia filologiczneStudia WarszawaWydziały

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego to wiodący w Polsce ośrodek naukowo-dydaktyczny prowadzący badania w dyscyplinach językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o kulturze i religii.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia WarszawaWydziały

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruje się na trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia WarszawaWydziały

Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzone przez Wydział Artes Liberales UW kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych ściśle wiążą aktywność naukową i dydaktykę.

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia WarszawaWydziały

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Propozycje studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW to przede wszystkim filologie wschodniosłowiańskie. Dowiedz się więcej i wybierz studia w Warszawie.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Warszawa

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim przygotowuje dla kandydatów co roku ciekawą ofertę studiów. Obejmuje ona zarówno studia stacjonarne jak i

Read More
Kierunki studiów WarszawaStudia WarszawaWydziały

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego tworzą dwa autonomiczne Instytuty: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, które prowadzą komplementarne programy badawcze i unikatowe w Polsce kierunki studiów.

Read More