Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj dalej

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego to wiodący w Polsce ośrodek naukowo-dydaktyczny prowadzący badania w dyscyplinach językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o kulturze i religii.

Czytaj dalej

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruje się na trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii.

Czytaj dalej

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW mają do wyboru propozycje trzech instytutów tej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj dalej

Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzone przez Wydział Artes Liberales UW kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie w obszarach nauk humanistycznych i społecznych ściśle wiążą aktywność naukową i dydaktykę.

Czytaj dalej

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Propozycje studiów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW to przede wszystkim filologie wschodniosłowiańskie. Dowiedz się więcej i wybierz studia w Warszawie.

Czytaj dalej

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim przygotowuje dla kandydatów co roku ciekawą ofertę studiów. Obejmuje ona zarówno studia stacjonarne jak i

Czytaj dalej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Polonistyki UW to jeden z największych w kraju ośrodków naukowych, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku.

Czytaj dalej

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego tworzą dwa autonomiczne Instytuty: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, które prowadzą komplementarne programy badawcze i unikatowe w Polsce kierunki studiów.

Czytaj dalej