NoweStudia ekonomiczneStudia GdańskStudia podyplomowe

Studia podyplomowe rachunkowości i finansów – Uniwersytet Gdański

Jeśli interesują Cię takie zagadnienia jak rachunkowość finansowa i zarządcza, rachunek kosztów, rachunkowość podatkowa, czy międzynarodowe standardy rachunkowości oraz rozliczeń finansowych, to studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UG będą strzałem w dziesiątkę!

Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania UG) zaprasza na 2-semestralne Studia podyplomowe rachunkowości i finansów.

Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej w podmiotach gospodarczych, a także wykorzystaniem tego systemu dla potrzeb zarządzania.

Absolwent uzyskuje, obok ogólnej, szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rachunkowości podatkowej, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rozliczeń finansowych. Umiejętności zdobyte przez absolwenta Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków obejmują przygotowanie i opracowywanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, a także przeprowadzanie na tej podstawie oceny dokonań podmiotów gospodarczych.

Uzyskany zasób wiedzy, zarówno ekonomicznej, prawnej, finansowej, jak też organizacyjno-technicznej (w zakresie współpracy z personelem i kontrahentami), umożliwi absolwentowi prowadzenie ewidencji gospodarczej w jednostkach różnego typu (produkcyjnych, handlowych, usługowych itp.).

Ukończenie studiów daje ponadto możliwość dalszego kształcenia się  na bardziej specjalistycznych studiach podyplomowych, służących pogłębieniu wiedzy, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie UG

Sprawdź inne studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET GDAŃSKI – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia