Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia filologiczneStudia GdańskStudia humanistyczne

Filologia klasyczna – Uniwersytet Gdański

Interesuje Cię filologia klasyczna? Zapoznaj się z propozycją studiów na Wydziale Filologicznym UG.

Studia na kierunku filologia klasyczna, prowadzone przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, obejmują 6 semestrów (3 lata). Wśród przedmiotów wskazanych jako obowiązkowe znajdują się zajęcia gwarantujące znajomość języka łacińskiego oraz greckiego, literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W poznaniu antyku grecko-rzymskiego pomocne są również proponowane wykłady z filozofii oraz konwersatorium poświęcone mitologii i religii świata starożytnego. Program studiów, stworzony w oparciu o konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi, zapewnia studentom kontakt z zabytkami paleograficznymi i epigraficznymi. Nacisk kładzie się na zaznajomienie studentów z dostępnymi w regionie, głównie XVI-XVII wiecznymi, odniesieniami do antyku grecko-rzymskiego.

Filologia klasyczna poza bogatym programem dotyczącym starożytności proponuje lektorat języka nowożytnego (do wyboru przez studentów, 120 godz.). Studenci tego kierunku mają również możliwość poznania dalszego rozwoju języka i kultury Italii, dzięki przedmiotowi Język i kultura Włoch (180 godz.).

Filologia klasyczna poprzez swoją wszechstronność przygotowuje studentów do rozumienia i objaśniania zjawisk zakorzenionych w tradycji grecko-rzymskiej. Wiedzę zdobytą w czasie studiów studenci mają okazję wykorzystać w trakcie praktyk odbywanych w wybranych instytucjach kultury oraz w bibliotekach naukowych, np. w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Studia uczą samodzielnej, systematycznej pracy, samodzielnych poszukiwań i porządkowania informacji naukowych. Rozwijają zdolności językowe, stanowią doskonałą bazę dla dalszych studiów lingwistycznych.

Specjalności:

  • Wiedza o literaturze, książce i teatrze
  • Cywilizacja śródziemnomorska.

Wiedza o literaturze, książce i teatrze kieruje uwagę studentów na literaturę i związane z nią zjawiska i procesy (Teatr i dramat grecki lub rzymski, Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych). Studenci mają okazję wyjść poza ramy starożytności. Zapoznają się ze zdobyczami epok późniejszych, zwłaszcza renesansu w dziedzinie literatury, kultury i sztuki (Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej, Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu, Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu).

Specjalność Cywilizacja śródziemnomorska kładzie większy nacisk na osiągnięcia starożytnych w dziedzinie sztuki (Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu). W tej specjalności także oferowane przedmioty wychodzą poza ramy starożytności (Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu, Średniowieczna i nowożytna historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, Historia kultury zachodnich Bałkanów).

Perspektywy zawodowe: wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia filologiczne Gdańsk. Interesujesz się filologią, lingwistyką, lubisz uczyć się języków obcych, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia