Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Gdański

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. Wykorzystuje się w nim wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse.

Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową na rynku finansowym. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych, mają możliwość kształtowania i rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, odbywają praktyki w bankach i innych instytucjach finansowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wielu studentów uczestniczy w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość zwalnia z 4 egzaminów w ścieżce uzyskania międzynarodowego tytułu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Zaliczenie dalszych pięciu egzaminów można uzyskać, kończąc stacjonarne studia II stopnia o specjalność Rachunkowość ACCA.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:

  • doradcy finansowego, analityka finansowego,
  • pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych),
  • pracownika administracji samorządowej,
  • specjalisty ds. podatków,
  • brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych,
  • referenta/specjalisty w dziale controllingu, kontrolera finansowego,
  • inspektora ds. kredytów,
  • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy,
  • asystenta księgowego, samodzielnego księgowego.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia ekonomiczne Gdańsk
Studia ścisłe Gdańsk
Studia z zarządzania Gdańsk
Uniwersytet Gdański

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia