Kierunki studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z prężnie działających w kraju ośrodków akademickich, który prowadzi zaawansowane badania w zakresie nauk przyrodniczych. Już wiadomo, na jakie kierunki prowadzona będzie rekrutacja w nadchodzącym roku akademickim.

Dla maturzystów Wydział Chemii UG przygotował propozycję trzech kierunków oraz kilka specjalności.

Biznes chemiczny

Wydział Chemii wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą studia I stopnia na kierunku Biznes chemiczny.

Studia przygotowują kadrę inżyniersko-menadżerską dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, odzysk metali, przetwórstwo odpadów i in.). 

Chemia

W trakcie studiów I stopnia na kierunku CHEMIA to możliwość zdobycia wiedzy z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i teoretycznej, a także z biochemii, fizyki chemicznej, krystalochemii, stereochemii, z zastosowania elektronicznych technik obliczeniowych w chemii oraz z podstaw matematyki, fizyki i technologii chemicznej, chemii żywności.

Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym.

Czy warto studiować kierunki chemiczne dowiesz się z filmu.

Kierunki studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Gdański

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia