Oceanografia – Uniwersytet Gdański

Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów, prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych.
Studia umożliwiają opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu oceanografii w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; ponadto jeden z przedmiotów przewidzianych programem studiów realizowany jest w języku angielskim.
Studia otrzymały najwyższą – wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą najwyższy poziom kształcenia, bogatą i kompleksową ofertę edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz udział w programach europejskich
Po pierwszym roku studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają ścieżkę kształcenia w ramach oceanografii biologicznej lub oceanografii geologiczno-fizyczno-chemicznej. Studenci Oceanografii objęci są programem wsparcia tutorów akademickich, pod opieką których indywidualnie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe już od pierwszego roku studiów.
Instytut Oceanografii UG posiada nowy specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf, jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. To właśnie na nim studenci odbywają zajęcia dydaktyczne oraz prowadzą swoje pierwsze badania naukowe do prac dyplomowych.
Zajęcia terenowe studenci realizują na Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • instytutach czy laboratoriach naukowo-badawczych,
  • przemyśle, rybołówstwie,
  • urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • placówkach zajmujących się edukacją ,
  • turystyce,
  • na międzynarodowym rynku pracy, m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia przyrodnicze Gdańsk
Studia biologiczne Gdańsk
Studia geograficzne Gdańsk
Studia turystyczne Gdańsk
Uniwersytet Gdański

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia