Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

uczelnia niepubliczna, Warszawa

Misją PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalnej.

Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, pedagogium.pl

Kierunki studiów - WSNS w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • ADMINISTRACJA
  • PEDAGOGIKA
  • PRACA SOCJALNA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: pedagogium.pl/rekrutacja/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: pedagogium.pl/studia-podyplomowe/

Kontakt

Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

WSNS w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim