Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

uczelnia niepubliczna, Łódź

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym, gruntownie przygotowującą swoich studentów do wykonywania zawodu kosmetologa.

Wileńska 53/55, 94-016 Łódź,
www.wskinoz.pl

Kosmetologia to kierunek interdyscyplinarny, wymagający współpracy naukowców z różnych dziedzin, zwłaszcza z obszaru nauk medycznych. Dlatego też placówka zatrudnia najlepszych specjalistów z zakresu dermatologii, kosmetologii, biologii, fizjologii, chemii kosmetycznej oraz praktyków z dziedziny marketingu, zarządzania i psychologii.

Kierunki studiów - WSKINOZ w Łodzi

studia I stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni:
www.wskinoz.pl/pl/studia-podyplomowe

Kontakt

Wileńska 53/55, 94-016 Łódź, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

WSKINOZ w Łodzi - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Łodzi i województwie łódzkim