Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

uczelnia niepubliczna, Kraków

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie to uczelnia z wieloletnią tradycją. Powstała w 1995 roku i kształci cenionych ekonomistów oraz informatyków. Uczelnia prowadzi studia na kilku kierunkach studiów. Są to m.in. informatyka, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Każdy z kierunków daje możliwość wyboru specjalności zgodnie z zainteresowaniami kandydatów.

Kierunki studiów - WSZiB w Krakowie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.wszib.edu.pl/rekrutacja/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wszib.edu.pl/podyplomowe-kursy/

Kontakt

al. Kijowska 14 30-079 Kraków, wszib.edu.pl/

WSZiB w Krakowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim