Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie to uczelnia z wieloletnią tradycją. Powstała w 1995 roku i kształci cenionych ekonomistów oraz informatyków. Uczelnia prowadzi studia na kilku kierunkach studiów. Są to m.in. informatyka, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Każdy z kierunków daje możliwość wyboru specjalności zgodnie z zainteresowaniami kandydatów.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • INFORMATYKA
  • LOGISTYKA
  • MARKETING CYFROWY
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

al. Kijowska 14 30-079 Kraków, wszib.edu.pl/

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim

Zbliżające się wydarzenia