Akademia Muzyczna w KrakowieUczelnia

Misją Akademii Muzycznej w Krakowie – od początku jej istnienia (już ponad 120 lat) – jest kształcenie muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra, poprzez: uczenie rzemiosła – warsztatu muzycznego w relacji: mistrz – uczeń; wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów; uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, datum i novum, przeszłość i teraźniejszość; otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, także: kulturotwórczej; kształtowanie artystycznego smaku i umiejętności wartościowania zjawisk w kulturze.Kierunki studiówRekrutacja

https://www.amuz.krakow.pl/kandydaci/Studia podyplomowe

https://www.amuz.krakow.pl/studia-podyplomowe/ogloszenia/Lokalizacja
Kontakt

ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
https://www.amuz.krakow.pl/pl/


Zbliżające się wydarzenia