Akademia Humanitas

uczelnia niepubliczna, Sosnowiec, województwo śląskie

Akademia Humanitas (wcześniej: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) powstała w 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Obecnie Uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym itp.

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
Filia w Gliwicach: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 9, 44-102 Gliwice
humanitas.edu.pl

Kierunki studiów - Akademia Humanitas

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Sosnowiec

Gliwice

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.humanitas.edu.pl/Kandydat/Kierunki_studiow

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.humanitas.edu.pl/Kandydat/Studia_podyplomowe

Kontakt

ul. Jana Kilińskiego 43,
41-200 Sosnowiec,
Akademia Humanitas

Akademia Humanitas - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Katowicach i województwie śląskim