Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

uczelnia publiczna, Bydgoszcz
Juliusza Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, www.amuz.bydgoszcz.pl/pl/

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Pozycja Uczelni jest budowana wzrastającą liczbą studentów i absolwentów oraz uzyskiwanymi przez nich nagrodami na konkursach muzycznych. Obecnie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy kształci się około 450 studentów i słuchaczy (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem blisko 130 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • DYRYGENTURA
  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
  • INSTRUMENTALISTYKA
  • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
  • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
  • MUZYKA KOŚCIELNA
  • REŻYSERIA DŹWIĘKU
  • WOKALISTYKA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Juliusza Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

AM Bydgoszcz - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Studia w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim