Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.: 12 662 42 51
faks: 12 633 62 45
rekrutacja@urk.edu.pl
urk.edu.pl


O UCZELNI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przewidując kierunki przyszłego rozwoju gospodarki, przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych i inżynieryjnych. Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie dokonały się w Polsce spowodowały, że od absolwentaUniwersytetu Rolniczego wymaga się nowego rodzaju kwalifikacji. W miejsce fachowca przygotowanego do prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, oczekuje się specjalisty, który będzie w stanie powiązaną przygotowanie technologiczne z umiejętnościami doradczymi i odpowiednią wiedzą ekonomiczną.

Kwalifikacje te uzupełnione umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej stanowią powinny wyposażenie zawodowe absolwenta Uniwersytetu Rolniczego, właściwie przygotowanego do pracy w obszarze szeroko pojętej obsługi rolnictwa. W krajach Unii Europejskiej obserwuje się rosnącą rolę specjalistów o takim profilu kwalifikacji zawodowych. Wynika to stąd, że obok samego wytwarzania żywności coraz ważniejsza staje się dbałością o jej jakością, kontrolę i zbyt. Istotną rolę spełniają pod tym względem służby doradcze różnego szczebla.KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK
Studia I stopnia:

 • Rolnictwo (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Ochrona środowiska (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Zarządzanie (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Ekonomia (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Biogospodarka (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska (stacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Rolnictwo (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Ochrona środowiska (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Ekonomia (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Biogospodarka (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Leśny URK
Studia I stopnia:

 • Leśnictwo (stacjonarne, niestacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Leśnictwo (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK
Studia I stopnia:

 • Bioinżynieria zwierząt (stacjonarne)
 • Biologia stosowana (stacjonarne)
 • Etologia i psychologia zwierząt (stacjonarne)
 • Zootechnika (stacjonarne, niestacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Bioinżynieria zwierząt (stacjonarne)
 • Biologia stosowana (stacjonarne)
 • Zootechnika (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK
Studia I stopnia:

 • Inżynieria środowiska (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Geodezja i kartografia (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Gospodarka przestrzenna (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Inżynieria i gospodarka wodna (stacjonarne)
 • Architektura krajobrazu (stacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Inżynieria środowiska (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Geodezja i kartografia (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Gospodarka przestrzenna (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Inżynieria i gospodarka wodna (stacjonarne)
 • Architektura krajobrazu (stacjonarne)

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK
Studia I stopnia:

 • Ogrodnictwo (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Biotechnologia (stacjonarne)
 • Sztuka ogrodowa (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (stacjonarne, niestacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Ogrodnictwo (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Biotechnologia (stacjonarne)
 • Sztuka ogrodowa (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK
Studia I stopnia:

 • Transport i logistyka (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Technika rolnicza i leśna (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (stacjonarne, niestacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Transport i logistyka (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Technika rolnicza i leśna (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Technologii Żywności URK
Studia I stopnia:

 • Technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Dietetyka (stacjonarne)
 • Browarnictwo i Słodownictwo (stacjonarne)

Studia II stopnia:

 • Technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Dietetyka (stacjonarne)
 • Browarnictwo i Słodownictwo (stacjonarne)

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-URK
Studia jednolite magisterskie:

 • Weterynaria (stacjonarne)

Kierunki prowadzone w j. angielskim na studiach I, II stopnia
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny – Faculty of Agriculture and Economics

 • Agriculture
 • Environmental Protection
 • International Master Double Degree Program in Business Economics

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa – Biotechnology and Horticulture Faculty

 • Environmental and Plant Biotechnology
 • International Master of Horticultural Science

Wydział LeśnyForest Department

 • Forestry

Wydział Technologii Żywności – Faculty of Food Technology

 • Food Technology and Human Nutrition

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki – Production engineering and energy production faculty

 • Renewable Energy Sources and Waste Management


REKRUTACJA NA STUDIA

Serwis dla kandydatów na studia:
https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów:
https://erk.ur.krakow.pl/


STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
 • Integrowana produkcja rolnicza
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
 • Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym – MBA
 • Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

Wydział Leśny URK

 • Użytkowanie lasu i transport leśny
 • Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna
 • Doskonalenie Zasobów Kadrowych w Lasach Państwowych
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

 • Florystyka
 • Terapia ogrodnicza

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

 • Pszczelarstwo

Wydział Technologii Żywności URK

 • Żywienie Człowieka i Dietetyka
 • Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
 • Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza
 • Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki

Szczegółowe informacje na stronie: podyplomowe.urk.edu.pl