Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przygotowała dwa kierunki kształcenia, które pomogą zdobyć studentom zarówno wachlarz praktycznych umiejętności, jak i solidną, specjalistyczną wiedzę.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim

Zbliżające się wydarzenia