Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

W ofercie Wszechnicy Polskiej w Warszawie kandydaci znajdą studia społeczne, pedagogiczne, filologiczne, ekonomiczne i z zakresu nauk o zarządzaniu.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci studentów w atrakcyjnych obszarach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Kierunki studiów we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie:

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA (ANGLISTYKA)
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA (IBERYSTYKA)
 • ZARZĄDZANIE

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to jedna z wielu uczelni niepublicznych w stolicy. Kształci w atrakcyjnych obszarach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej. Aktualnie proponujemy studia pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA (IBERYSTYKA)
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA (IBERYSTYKA) OD PODSTWAW
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA
 • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim

Zbliżające się wydarzenia