Co proponują wrocławskie uczelnie niepubliczne?

Proces rejestracji na kierunki studiów proponowane przez uczelnie państwowe już się praktycznie zakończył. Zostanie co prawda możliwość wzięcia udziału w drugich turach rekrutacji oraz rekrutacji na studia niestacjonarne, ale może warto już dziś pomyśleć o studiach na którejś z wrocławskich uczelni niepublicznych. Wybór uczelnie jest spory i bezpośrednio przekłada się to na ilość oferowanych kierunków studiów oraz specjalności.

Wrocław to jeden z największych w Polsce ośrodków akademickich. Wraz ze wzrostem zainteresowania studiami w naszym kraju dynamiczny rozwój przeżyło szkolnictwo niepubliczne. We Wrocławiu powstało wiele szkól wyższych, które do dziś zabiegają o zainteresowanie kandydatów, oferują liczne kierunki studiów oraz specjalności.

Do najprężniej działających wrocławskich uczelni niepublicznych należą: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Renomowane studia w swoich dziedzinach prowadzą również takie uczelnie jak: Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

Popularne kierunki studiów na uczelniach niepublicznych

Wiele kierunków cieszy się tak dużą popularnością, że walka o wymarzony indeks na uczelni państwowej kończy się czasami niepowodzeniem. Wola podjęcia nauki zgodnie ze swoją pasją jest tak duża, że dla wielu uczelnie niepubliczne są szkołami pierwszego wyboru lub z innych powodów stanowią ważną alternatywę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji o studiach.

Wrocławskie uczelnie spośród najpopularniejszych, ze względu na zainteresowanie kandydatów, kierunków studiów dają możliwość podjęcia nauki na kierunkach: informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, budownictwo, logistyka, filologia angielska.

Warto sprawdzić które uczelnie dają takie możliwości.

Kierunek informatyka na uczelniach niepublicznych we Wrocławiu

Informatyka od kilku już lat zajmuje najwyższe miejsce na podium wśród kierunków, które chce studiować najwięcej kandydatów. To ponad 30. tysięcy w skali całego kraju. Ofertę studiów informatycznych przygotowały oczywiście uczelnie państwowe – Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. Lista uczelni niepaństwowych jest dłuższa.

Kierunek informatyka w ofercie Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej HORYZONT to bogata propozycja studiów na różnych specjalnościach: Studenci mają możliwość wyboru poniższych specjalności. W ich ramach uzyskują określone kompetencje zawodowe:

 • Administrator sieci komputerowych
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie stron internetowych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Programowanie
 • Bazy danych
 • Informatyka w logistyce
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • Tester oprogramowania
 • Programowanie gier komputerowych
 • Zarządzanie projektami IT
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Aplikacje biznesowe Java EE
 • Programowanie logiczne w sztucznej inteligencji

Na studiach I stopnia na kierunku Informatyka kształci się specjalistów w zakresie:

 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji oraz realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • praktycznego programowania i posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • podstaw informatyki umożliwiających uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości IT,
 • wykorzystywania technik komputerowych oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania technik komputerowych i metod informatycznych do wspomagania nowych technologii oraz eksploatacji tych już istniejących.

Studia inżynierskie na kierunku informatyka proponuje również Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Specjalności do wyboru na tym kierunku:

 • Inżynieria sieci, systemów i bezpieczeństwa ITStudia inżynierskie
 • Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowejStudia inżynierskie
 • Grafika komputerowa i technologie multimedialne
 • Inżynier aplikacji mobilnychStudia inżynierskie
 • Inżynieria i testowanie oprogramowania teleinformatycznych systemów mobilnychStudia inżynierskie
 • Programista aplikacji w chmurze
 • Programowanie aplikacji VR/AR w unity 3D
 • SAP – Zintegrowane systemy informatyczne
 • Software DevelopmentAngielskiStudia inżynierskie
 • Tester oprogramowania

Kierunek informatyka proponuje kandydatom również Dolnośląska Szkoła Wyższa. Tu także do wyboru wiele specjalności:

 • E-commerce developer
 • E-commerce-DeveloperStudia inżynierskie
 • Inteligentne systemy informatyczne w obszarze zdrowia
 • Inżynier aplikacji i systemów mobilnych
 • IT Team Leader
 • Programowanie gier komputerowych
 • Projektant User Experience
 • Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
 • User Experience Designer

Studia inżynierskie na kierunku informatyka znajdziecie też w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. .

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Handlowej trwają 3,5 roku (7 semestrów). Zaletą studiów informatycznych pierwszego stopnia w naszej uczelni jest czysto praktyczna metoda nauczania podparta wiedzą teoretyczną. Przy pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT  firm powstał nowatorski plan nauczania…

Specjalności:

 • Inżynieria Internetowa,
 • Inżynieria Oprogramowania,
 • Grafika Komputerowa i Multimedia,
 • Cyberbezpieczeństwo i Sieci Komputerowe,
 • e – Biznes.

Może zainteresuje kandydatów propozycja inżynierskich studiów na kierunku informatyka, którą przygotowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu. W ofercie 4. specjalności

 1. Inżynieria Systemów Informatycznych
 2. Systemy i sieci komputerowe
 3. Inżynieria Sztucznej Inteligencji
 4. Tworzenie Gier Komputerowych

Osoba studiująca Informatykę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, której zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu inżyniera, zyskuje na tym kierunku możliwość zdobycia solidnej wiedzy teoretycznej, jak również praktycznych umiejętności z różnych dziedzin IT.

Informatykę oferuje jeszcze jedna wrocławska uczelnia niepubliczna; Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”. Również tutaj całkiem spory wybór specjalności:

 • Administrator Systemów Komputerowych
 • Administrator Systemów Teleinformatycznych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Grafika Komputerowa
 • Programowanie

Studia kończą się uzyskaniem tytułu inżynier i mają na celu przygotowanie Studenta do podjęcia pracy zawodowej. Program oraz treści programowe ułożono w taki sposób, aby zapewnić wymagania profilu praktycznego.

Kierunek prawo na uczelniach niepublicznych we Wrocławiu

Studia prawnicze to prosta droga do osiągnięcia społecznego prestiżu i całkiem dobrych zarobków. Kierunek prawo realizowany jako studia jednolite magisterskie to najlepsze przygotowanie do egzaminów na aplikacje. Duże zainteresowanie studiami prawniczymi na Uniwersytecie Wrocławskim powoduje, że nie wszyscy, którzy chcieliby studiować prawo mogą podjąć naukę na uczelni państwowej. Na szczęście na kandydatów czeka wiele miejsc na uczelniach niepaństwowych.

Studia na kierunku prawo to oferta SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu. W najnowszym rankingu Wydział Prawa SWPS oceniony jako jeden z najlepszych w kraju. Dobrą rekomendacją tego kierunku jest deklaracja uczelni:

Nasze studia uczą analitycznego i strategicznego myślenia prawniczego. Nie wymagamy zapamiętywania przepisów, lecz ich właściwej interpretacji. Pokazujemy, jak sprawnie korzystać z baz aktów prawnych. Ćwiczymy umiejętność argumentacji prawniczej.

Kierunek prawo znaleźć można także w Wyższej Szkole Bankowej. Z kierunków prawniczych na tej uczelni popularnością cieszą się dodatkowo studia licencjackie na kierunku prawo w biznesie. W pełnej prezentacji studiów prawniczych nie może zabraknąć informacji o ofercie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na kierunku prawo. Drugim kierunkiem z oferty jest bezpieczeństwo wewnętrzne i ciekawe specjalności:

 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Cyberprzestępczość
 • Zarządzanie kryzysowe

Kierunek psychologia na uczelniach niepublicznych we Wrocławiu

Na psychologię w skali całego kraju co roku startuje około 30. tysięcy kandydatów. Dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uczelni niepaństwowej we Wrocławiu dwie uczenie przygotowały propozycję studiów jednolitych magisterskich. Są to: Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu. W przypadku DSW proponowane są trzy specjalności:

 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zarządzania i biznesu

Na SWPS dwie specjalności: psychologia kliniczna oraz społeczna psychologia organizacji. Studenci wybierają specjalność, którą będą realizowali na 4 i 5 roku studiów.

Wydział Psychologii we Wrocławiu należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny MNiSW jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych.


Na SWPS we Wrocławiu można również podjąć studia I stopnia na kierunku psychologia oraz w ramach specjalnej oferty dla licencjatów i magistrów proponowane są studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.

W DSW studia licencjackie na kierunku psychologia w biznesie. W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku zarządzanie znajdziecie specjalność psychologia w zarządzaniu.

Studiuj zarządzanie na uczelniach niepublicznych we Wrocławiu

Kierunek zarządzanie to również jeden z tych kierunków, którego nauki podejmują się kandydaci bardzo chętnie. Wrocław co roku przygotowuje w tym zakresie bardzo ciekawą ofertę.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uczy zarządzania w ramach specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produktem, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy o zarządzaniu, pogłębionej o zagadnienia z dziedziny ekonomii. Studia licencjackie kierowane są głównie do osób, które zamierzają w ciągu trzech lat studiowania zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód jak i praktyczne umiejętności.


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada rozbudowaną ofertę specjalności. Obejmuje ona programy zarówno w języku polskim jak i języku angielskim.

 • Business Administration
 • Grafika komputerowa w reklamie
 • Marketing i social media
 • Menedżer sprzedaży
 • Mikrobiznes internetowy
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie małą i średnią firmą
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Na zajęciach bierzesz udział w grach kierowniczych i biznesowych (prowadzonych w formie tradycyjnej oraz na platformie biznesowej online), a także analizujesz konkretne studia przypadku.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu przygotowała dla kandydatów studia licencjackie i pięć atrakcyjnych specjalności:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Marketing i Sprzedaż
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Psychologia w Biznesie
 • Zarządzanie Marką Osobistą


Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu pozwala w czasie studiów poznać podstawy ekonomii, zasady działania przedsiębiorstw, nowoczesne techniki zarządzania i kierowania zespołem, dowiesz się, jak przeprowadzić badania rynkowe. Poznasz również skuteczne techniki negocjacyjne. W ramach kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Audyt wewnętrzny w firmie


Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu oferuje studia na specjalności zarządzanie kryzysowe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zostaniesz przygotowany do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa.

Studia filologiczne na uczelniach niepaństwowych we Wrocławiu

Z uczelni niepublicznych we Wrocławiu ofertę studiów filologicznych posiada wyłącznie Wyższa Szkoła Bankowa. Wśród propozycji jeden z najpopularniejszych kierunków w Polsce, czyli filologia angielska. Jakie filologie można wybrać, zobacz listę:

 • Filologia angielska (kontynuacja)
 • Filologia angielska od podstaw
 • Filologia germańska od podstaw
 • Filologia hiszpańska od podstaw
 • Filologia norweska od podstaw

Studia realizowane są w ramach kierunku filologia z powyższymi specjalnościami.

Studia medyczne i z zakresu nauk o zdrowiu na wrocławskich uczelniach niepaństwowych

Dwa najbardziej popularne kierunki studiów medycznych – kierunek lekarski oraz kierunek lekarsko-dentystyczny studiować można tylko na uczelniach państwowych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Ale takie kierunki jak fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka znajdziecie w ofercie uczelni niepublicznych.

Najwięcej propozycji ma dla kandydatów Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu. Uczelnia oferuje studia I stopnia na kierunkach

 • Elektroradiologia
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo pomostowe
 • Ratownictwo medyczne

Dwa kierunki studiów przygotowała w tym roku Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu. Są to fizjoterapia i kosmetologia.

Propozycje dwóch kierunków i kilku specjalności znaleźć można również w ofercie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na kierunku dietetyka i promocja zdrowia przygotowano specjalności:

 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • Dietetyka wieku dojrzałego
 • Dietetyka wieku dziecięcego
 • Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia

Na DSW można studiować także kosmetologię: Specjalności do wyboru na tym kierunku:

 • Ekokosmetyka
 • Modelowanie sylwetki z elementami suplementacji
 • Odnowa biologiczna i wellnes
 • Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacji

Studia inżynierskie i techniczne na uczelniach niepublicznych we Wrocławiu

Trudno porównywać ofertę uczelni niepublicznych z ofertą Politechniki Wrocławskiej, ale wiele popularnych kierunków znaleźć można na uczelniach niepublicznych. O studiach informatycznych była już mowa wcześniej. Są jednak i inne propozycje. W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu studiować można budownictwo, transport i logistykę. Na kierunku logistyka wybrać można jedną z wielu specjalności: Na studiach inżynierskich: Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw, automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych. Studia na tym kierunku realizowane są również jako studia licencjackie. Specjalności: Logistyka zakupów, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, systemy logistyczne, logistyka humanitarna, logistyka w awiacji, zarządzeniem łańcuchem dostaw w branży automotive, zarządzanie odpadami w branży automotive, bezpieczeństwo w transporcie.

Na studiach inżynierskich na kierunku budownictwo można wybrać specjalność: budownictwo dróg i mostów lub drogi szynowe.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont zapewnia wykształcenie na kierunku automatyka i robotyka.

Cele ogólne kształcenia zorientowane są na przekazanie studentom wiedzy z automatyki i robotyki oraz rozwój i konsekwentne doskonalenie umiejętności praktycznych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności. Priorytetowo potraktowano także rozwój kompetencji społecznych, które są niezbędne przy realizacji zadań związanych z pracą w sektorze automatyki i robotyki w zespołach projektowych, często o multidyscyplinarnym oraz multikulturowym charakterze.

Kierunki logistyka oraz inżynieria zarządzania to studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Logistyka jako studia inżynierskie na dwóch specjalnościach:

 • Menadżer logistyki
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce

w Wyższej Szkole Handlowej.

Dolnośląska Szkoła Wyższa proponuje studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia.

Duży wybór kierunków społecznych na wrocławskich uczelniach niepaństwowych.

Szeroko pojmowana grupa kierunków społecznych to m.in takie propozycje jak studia pedagogiczne, studia z zakresu bezpieczeństwa, ekonomii, komunikacji, dziennikarstwa itp. Wrocławskie uczelnie niepubliczne oferują kandydatom wiele kierunków.

Studia zakresu wiedzy o bezpieczeństwie wewnętrznym mają w ofercie Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.

Specjalności do wyboru na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
 • Specjalista BHP

Specjalności do wyboru na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w DSW:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Menedżer BHP
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalne

W Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu możesz studiować na specjalnościach: KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ oraz ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

Chętnie wybieranym przez kandydatów kierunkiem studiów jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na wrocławskich uczelniach niepaństwowych w ofercie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Specjalności oferownae na kierunku:

 • Dziennikarstwo mody i stylu
 • Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjne
 • Influencer w mediach
 • Komunikacja wizerunkowa i reklama
 • Social media i e-PR

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna proponuje również Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Propozycja dwóch specjalności. Jedna z nich to BRANDING – REKLAMA – PUBLIC RELATIONS. Specjalność skupia się na czterech zasadniczych obszarach projektowania wizerunku i komunikacji marki:

 • Diagnostyka komunikacji i analiza sytuacji zastanej w kontekście rynku, konsumentów oraz relacji biznesowych;
 • Strategia komunikacji marki online i offline, z użyciem narzędzi reklamy i PR;
 • Kreowanie marki z uwzględnieniem zróżnicowanych narzędzi i kanałów komunikacji (tekst, obraz, media, social media, doświadczenie użytkownika) oraz grup docelowych;
 • Zarządzanie komunikacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w tym consulting, kontakty z mediami, project management.

Druga specjalność; DIGITAL I SOCIAL MEDIA to kształcenie samodzielnych, wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów pracujących w obszarze nowoczesnego dziennikarstwa i mediaworkingu. Studia przygotowują do pracy we współczesnych mediach, ale też w mediach przyszłości. Na tych studiach zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą ci tworzyć profesjonalne, multimedialne treści do digital i social mediów z wykorzystaniem różnych narzędzi (tekst, audio, wideo, animacja, infografika) oraz dowiesz się jak nimi zarządzać.

Dolnośląska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom studia na kierunku Media design i marketing wizerunkowy. Specjalności do wyboru na tym kierunku:

 • Branding i zarządzanie marką
 • Marketing internetowy i media mobilne
 • Media audiowizualne i wideomarketing

DSW we Wrocławiu ma w swojej ofercie kierunek Human resources i coaching, który zainteresuje z pewnością tych wszystkich, którzy kochają pracę z ludźmi, chcą im doradzać. Na studiach dowiesz się jak identyfikować i rozwijać kompetencje, przyciągać i odkrywać talenty, rekrutować i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, zatrudniać pracowników w organizacji i wspierać ich rozwój poprzez budowanie ścieżek kariery.

Uczelnia prowadzi studia również na kierunku praca socjalna. Specjalności do wyboru na tym kierunku:

 • Asystent rodziny i doradca socjalny
 • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej
 • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym z rozszerzonym językiem obcym

Studia ekonomiczne reprezentowane są na uczelniach niepublicznych przez kierunek finanse i rachunkowość. Obecny jest w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej oraz Wyższej Szkoły Handlowej. W WSH specjalności:

 • Rachunkowość i podatki
 • Finanse i bankowość
 • Analityk finansowy

W WSB

 • Bankowość i usługi finansowe
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość
 • Specjalista kadr i płac

We Wrocławiu na uczelniach niepublicznych studiować można kierunki pedagogiczne; pedagogikę, pedagogikę specjalną oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Dwa wymienione na końcu kierunki studiów to studia jednolite magisterskie. Na któych uczelniach można podjąć studia.

Dolnośląska Szkoła Wyższa ma w ofercie wszystkie trzy pedagogiczne kierunki. Na studiach licencjackich na kierunku pedagogika wiele specjalności:

 • Cultural animation and museum studies
 • Doradca edukacji zdalnej
 • Edukacja małego dziecka
 • Pedagog szkolny i doradca zawodowy
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
 • Sztuka w edukacji
 • Teaching English in a non-formal environment

Dwie z tych propozycje realizowane są w języku angielskim.

Spory wybór specjalności na studiach jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna.

Specjalności do wyboru na tym kierunku:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopedia
 • Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Surdopedagogika

Studia na kierunku pedagogika to również propozycja, którą dla kandydatów przygotowała Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu.

W ramach kierunku możesz wybrać spośród pięciu specjalności:

 • Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej
 • Psychobiologia i psychosomatyka w edukacji

Jak widać uczelnie niepubliczne mają we Wrocławiu wiele do zaoferowania kandydatom. Wymienione dotychczas propozycje to jeszcze nie wszystkie. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu może zainteresować was jeszcze kierunkiem: turystyka i rekreacja. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej popularnością cieszą się administracja oraz Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne. Na dwóch specjalnościach kształci Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki to propozycje na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu zaprasza na kierunek architektura wnętrz. Wyższa Szkoła Sportu we Wrocławiu przyciąga kandydatów kierunkiem studiów licencjackich sport.

Studia licencjackie Sport + to studia dla wszystkich tych którzy chcą zdobywać nowe kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy na rynku sportowym. Marzysz o karierze menedżera, trenera, koordynatora? Te studia są właśnie dla Ciebie. Celem kształcenia na kierunku Sport jest wyposażenie naszych studentów w odpowiednią wiedzą i umiejętności, dzięki którym będą mogli rozwijać i profesjonalizować polski sport.

Łącznie to prawie 70. kierunków studiów spośród których można wybierać. Daje to podstawy do znalezienie odpowiedniej dla siebie propozycji tym bardziej, że wiele z tych kierunków należą do najpopularniejszych w Polsce lub są atrakcyjne ze względu na ich wyjątkowość lub perspektywy zawodowe, jakie pojawiają się przed absolwentami.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia