KarieraStudia podyplomowe

Kryminalistyczne badania dokumentów – studia podyplomowe w WST w Katowicach

Celem studiów podyplomowych “Kryminalistyczne badania dokumentów“, które proponuje Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem badań papieru jako nośnika śladów, badań dokumentów publicznych, prywatno – publicznych i prywatnych oraz badań tekstów, pod kątem językowym, jakościowym i pochodzeniowym.

W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami i metodami ww. badań. Ponadto słuchacze zaznajomią się także z podstawową charakterystyką śladów kryminalistycznych występujących na miejscu zdarzenia.Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dt. biegłych i ekspertów sądowych, przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.


ADRESACI STUDIÓW:

 • osoby pragnące w przyszłości pełnić funkcję biegłego sądowego z zakresu „kryminalistycznej badań i ekspertyzy dokumentów”,
 • osoby zainteresowane tą tematyką w sposób amatorski (np. pisarze, dziennikarze, reżyserzy, itp.),
 • aplikanci i asesorowie sądowi, prokuratorskie,
 • osoby pracujące w innych zawodach prawniczych,
 • pracownicy resortu MSWiA,
 • pracownicy urzędów celnych i skarbowych.


PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Podłoża piśmiennicze – papier, tkanina, tworzywa naturalne i sztuczne;
 • Przepisy RODO;
 • Kryminalistyczne badanie dokumentów: pojęcie dokumentu – rodzaje dokumentów; zapoznanie z programem;
 • PRADO – dokumenty publiczne UE, krajów trzecich; współczesne metody fałszowania dokumentów, znaków pieniężnych, faktur itp.;
 • Przepisy prawa: podstawowe, kodeksowe oraz karne dotyczące dokumentów;
 • Fotografia specjalna – sprzęt, metody badawcze, zasady fotografii kryminalistycznej;
 • Podstawy neuropsychologii- zagadnienia medyczne współgrające z mechanizmami graficznymi;
 • Klasyfikacja cech graficznych formalnych pism ręcznych;
 • Metodyka badania dokumentów – metody badawcze;
 • Badanie tekstu jednolitego, testamentów, podpisów, paraf;
 • Badanie tekstu pod kątem językowym (gwara, naleciałości etniczne, manieryzm, itp.);
 • Podstawy prawne badań – ustawa o biegłych, przepisy celne, przepisy skarbowe, normatywy;
 • Badania zapisów specjalnych, nietypowych oraz wydruków;
 • Badanie dokumentu spalonego, zanieczyszczonego, pisma niewidocznego, dokumentów znalezionych przy zwłokach w różnym stadium rozkładu;
 • Odcisk palca jako swoisty rodzaj podpisów- podstawy identyfikacji daktyloskopijnej;
 • Konstrukcja sprawozdania/opinii/ z badań kryminalistycznych;
 • Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych badań – dowód z opinii biegłego;
 • Zabezpieczenie, konserwacja i archiwizacja dokumentów jako dowodów rzeczowych;
 • Ćwiczenia eksperymentalne (rozprawa sądowa);
 • Etyka w badaniach kryminalistycznych.

Sprawdź pełną ofertę STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WST W KATOWICACH

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia