Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimUczelnia

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako uczelnia wyższa wypełnia misję edukacyjną, obywatelską, społeczną i kulturotwórczą zgodnie z następującymi wartościami i celami: własne poczucie narodowe (m.in. kształtowanie przywiązania do ojczystego języka, kultury, ziemi ojczystej, regionu, historii, dziedzictwa kulturowego); szeroko rozumiany humanizm; przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim; ochrona przyrody oraz środowiska lokalnego i globalnego; wiedza i umiejętności zawodowe, szczególnie kompetencje związane z etosem nauki, a także związane z etosem pracy; przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszania się kultur, nacji, systemów wartości; akceptacja standardów i norm międzynarodowych, szczególnie tych, które służą wzajemnemu porozumiewaniu się, współpracy, w tym realizacji standardów zawartych w Strategii Lizbońskiej; otwarcie na postęp naukowy i techniczny; poszanowanie wartości zawartych w kodeksach etyki zawodowej pracowników nauki; rozpoznawanie potrzeb pracodawców i wymogów rynku pracy; reagowanie na priorytety i potrzeby społeczne i gospodarcze Polski oraz województwa i regionu.Kierunki studiówRekrutacja

http://ajp.edu.pl/informacje-dla-kandydatow.htmlStudia podyplomowe

http://ajp.edu.pl/ofertastudiowpodyplomowych.htmlLokalizacja
Kontakt

ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
http://ajp.edu.pl


Zbliżające się wydarzenia