Akademia Muzyczna we WrocławiuUczelnia

Dzieje Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego sięgają listopada 1948 roku, gdy staraniem działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołana została we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Była to wówczas piąta wyższa uczelnia naszego miasta i zarazem siódma wyższa szkoła muzyczna w Polsce. Początkowo prowadziła wyłącznie Wydział Pedagogiczny; w roku 1949 powstał Wydział Wokalny, w 1950 – Wydział Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, poszerzony w roku 1951 o sekcję kompozycji. Czterowydziałowa struktura utrzymała się zasadniczo w całej historii uczelni, podlegając zmianom jedynie w latach 1954-1955 i 1987-1990. Od roku 1972 rozszerzono profil kształcenia, powołując Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej (w latach 1983-1986 przekształcony w Instytut Muzykoterapii) – pierwszą placówkę badawczą w tej dziedzinie w Polsce.

W 1981 roku uczelnia zmieniła status z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Akademię Muzyczną; wówczas nadano jej imię wybitnego wirtuoza skrzypiec – Karola Lipińskiego. Szczególnie ważnym faktem w najnowszej historii Akademii stała się zmiana siedziby w 1993 r. na nowy gmach przy pl. Jana Pawła II (dawny pl. 1 Maja).

W roku 1998 uczelnia obchodziła jubileusz 50-lecia. Uroczystość tę uczczono przyznając dyrygentowi Tadeuszowi Strugale – absolwentowi uczelni – pierwszy w historii Akademii doktorat honoris causa. Rok później kolejnym honorowym doktorem Akademii został Kurt Masur – również dyrygent, dyrektor Filharmonii Nowojorskiej, w roku 2000 doktoraty h.c. nadano śpiewczce Marii Fołtyn i Wojciechowi hr. Dzieduszyckiemu. W latach kolejnych zaszczytny tytuł przyznano śpiewaczce Teresie Żylis-Gara, dyrygentowi Stanisławowi Skrowaczewskiemu, a ostatnio rosyjskiemu pianiście Wiktorowi Karpowiczowi Mirżanowowi.

Wśród planów na najbliższe lata, najważniejszym zamierzeniem dla przyszłości Akademii jest budowa w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu głównego uczelni nowoczesnego kompleksu dydaktycznego wraz z salą koncertową. W ten sposób w sercu Wrocławia powstanie nowoczesny Campus Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.Kierunki studiówRekrutacja

http://amuz.wroc.pl/studiuj-w-amklStudia podyplomowe

http://amuz.wroc.pl/studia-podyplomoweLokalizacja
Kontakt

pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław
http://amuz.wroc.pl/


Zbliżające się wydarzenia