Akademia Policji w Szczytnie

uczelnia publiczna, Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie

Akademia Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. Na czele Uczelni stoi Komendant-Rektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, a także bezpośrednio nadzoruje pracę ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych i komórek administracji.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,
akademiapolicji.edu.pl

Kierunki studiów - Akademia Policji w Szczytnie

studia I stopnia

Studia mundurowe:

  • NAUKA O POLICJI
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • KRYMINOLOGIA
  • KRYMINALISTYKA W SŁUŻBIE PRAWA
  • ADMINISTRACJA spec. ADMINISTRACJA W BEZPIECZEŃSTWIE

 

Studia cywilne:

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • KRYMINOLOGIA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,
12-100 Szczytno,
akademiapolicji.edu.pl

Akademia Policji - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim