Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

uczelnia niepubliczna, Warszawa

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie to uczelnia o prawdziwie międzynarodowym charakterze. Zobacz, które prowadzone przez nią kierunki interesują Cię najbardziej!

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie powstała w 1997 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zajmuje się więc kształceniem studentów już od prawie 25 lat. Jej doświadczenie i wysoka jakość kształcenia znajdują odzwierciedlenie w wysokości zarobków oraz krótkim czasie szukania pracy absolwentów: wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należą oni do czołówki w regionie w swojej dziedzinie.
ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa, ewspa.edu.pl
Uczelnia wyróżnia się m.in. trójstopniowym systemem przekazywania wiedzy, co oznacza, że na zajęcia składają się wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi czy prokuratorami. Daje to możliwość lepszego poznania specyfiki dziedziny prawa lub administracji. Innym unikalnym atutem uczelni jest posiadanie filii i wydziałów w Londynie oraz Brukseli – wydział londyński jest jedynym polskim Wydziałem Prawa poza granicami Polski. Studenci EWSPA mają więc niespotykaną w dziedzinie możliwość zdobywania wiedzy i praktyki zawodowej nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a nawet studiując zdalnie na jednej zagranicznych filii, mieszkając w kraju.

Kierunki studiów - EWSPA

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • ADMINISTRACJA EUROPEJSKA
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • PRAWO

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: rekrutacja.ewspa.edu.pl/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: eckps.ewspa.edu.pl/

Kontakt

ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

EWSPA - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim