Kierunki studiów Warszawarekrutacja 2024Studia WarszawaUczelnieUczelnie Warszawa

Kierunki studiów 2024 – EWSPA – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (EWSPA) to założona w 1997 roku uczelnia niepubliczna, której misją jest kształcenie przyszłych liderów przemian społecznych i ustrojowych.

EWSPA – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ma w swojej ofercie studia prawnicze i społeczne (jednolite magisterskie oraz I stopnia). EWSPA prowadzi także studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz tzw. studia krótkiego cyklu.

Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Założycielem EWSPA jest Oddział Warszawski Zrzeszenia Prawników Polskich.

Na etapie  tworzenia Uczelni Założyciel  ściśle współpracował z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zakresie m.in.: konstruowania pierwszych programów studiów oraz przede wszystkim wykorzystania kadry naukowej INP PAN w procesie dydaktycznym. W chwili obecnej Uczelnia dysponuje w pełni autonomiczną, własną kadrą nauczycieli akademickich o profilu naukowców-praktyków i wciąż w tym gronie obecne są jeszcze osoby związane wcześniej z Instytutem. 

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w ciągu kilku lat mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, będą funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych w Polsce, Paryżu, i Brukseli oraz wygrywać sprawy w Luksemburgu i Strasburgu…

Jakie kierunki studiów proponuje kandydatom w roku akademickim 2024/2025 EWSPA?

Kierunki studiów 2024/2025 – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

  • PRAWO – studia jednolite magisterskie
  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • ADMINISTRACJA EUROPEJSKA

Zasady rekrutacji możesz sprawdzić na stronie: https://ewspa.edu.pl/dla-kandydata/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE – Rekrutacja na studia:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia