Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00
rekrutacja@pg.edu.pl
pg.edu.pl


O UCZELNI

Politechnika Gdańska to uczelnia, której głównym celem jest dążenie do rozwoju jako nowoczesnego uniwersytetu technicznego i cenionego ośrodka opiniotwórczego, a także inicjatora oraz realizatora wielu przedsięwzięć i zadań innowacyjnych. PG powinna sprostać wymogom konkurencji i wykorzystać szanse rozwojowe dostępne na rynku globalnym. Powinna także sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować zamierzone spójne cele, skorelowane z ambicjami zawodowymi pracowników i jak najlepszymi aspiracjami studentów.


KIERUNKI STUDIÓW – ZASADY REKRUTACJI 2021/2022

Zapoznaj się z najnowszą ofertą Politechniki Gdańskiej w zakresie studiów I stopnia, przygotowaną na rok akademicki 2021/2022. W ofercie PG dominują kierunki inżynierskie. Znajdziesz tu również studia licencjackie. Uczelnia proponuje kandydatom możliwość podjęcia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia. Naukę można kontynuować w ramach studiów drugiego stopnia. Część kierunków prowadzona jest zarówno w języku polskim oraz w języku angielskim. Warto zaznajomić się z kryteriami rekrutacji na studia obowiązującymi na poszczególnych kierunkach.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wyszukiwarkę, która uwzględnia zasady rekrutacji oraz możliwość wyboru kierunku zgodnie z wybranymi przedmiotami na maturze. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu np. fizyka, by dowiedzieć się, na których kierunkach ten przedmiot z matury uwzględniany jest w rekrutacji.

Informacje ogólne o rekrutacji na Politechnice Gdańskiej
Planowany początek rekrutacji to 11 maja 2021 roku dla kandydatów na studia stacjonarne. W lipcu początek rekrutacji na studia niestacjonarne. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty z matury jak: matematyka, język polski, język obcy oraz jeden z przedmiotów dodatkowych. Na kierunek architektura konkurs świadectw poprzedza egzamin praktyczny z rysunku.

Ilość zdobytych punktów na kierunki poza kierunkiem architektura definiuje wzór:
W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p

gdzie:

 • W – liczba punktów kandydata
 • matematyka – liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki
 • przedmiot dodatkowy – liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego
 • j. polski – liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego
 • j. obcy – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego
 • p – zmienna zależna od rodzaju i poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (0,4 dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, 1,0 dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym)

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek architektura:
WA = S + W

gdzie:

 • WA – suma punktów kandydata na kierunek architektura
 • S – wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu
 • W – liczba punktów kandydata

Politechnika Gdańska, zasady rekrutacji, kierunki studiów – wyszukiwarka


Studia niestacjonarne – Politechnika Gdańska:

 • – ANALITYKA GOSPODARCZA
 • – BUDOWNICTWO
 • – ELEKTROTECHNIKA
 • – INFORMATYKA
 • – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • – OCEANOTECHNIKA
 • – ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie: Politechnika Gdańska – REKRUTACJA.

Zbliżające się wydarzenia