Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
61 851 05 18
www.wsb.net.pl/poznan/
rekrutacja@wsb.net.pl

O UCZELNI

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak:

 • bezpieczeństwo narodowe;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • bezpieczeństwo zdrowotne;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • bezpieczeństwo morskie;
 • bezpieczeństwo ekologiczne*;
 • komunikacja społeczna*;
 • psychologia;
 • pedagogika;
 • zarządzanie.

* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na www.wsb.net.pl

KIERUNKI STUDIÓW

POZNAŃ

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 • PEDAGOGIKA
 • PSYCHOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia (magisterskie):

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
 • PSYCHOLOGIA (mgr)

GDAŃSK

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 • PEDAGOGIKA
 • PSYCHOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie):

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (mgr)

GLIWICE

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • PEDAGOGIKA
 • PSYCHOLOGIA

BARTOSZYCE

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 • PEDAGOGIKA

GIŻYCKO

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 • PSYCHOLOGIA

JAWORZNO

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
 • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

SKOCZÓW

Studia I stopnia (licencjackie):

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Studia I stopnia (licencjackie):

 • PSYCHOLOGIA
 • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE (* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

KOSZALIN

Studia I stopnia (licencjackie):

 • PSYCHOLOGIA

REKRUTACJA NA STUDIA

Wszystko o rekrutacji – https://www.wsb.net.pl/rekrutacja/
W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33 / rekrutacja@wsb.net.pl

UWAGA!
ZAPISZ SIĘ ZDALNIE – OSZCZĘDZAJ LOKALNIE
https://www.wsb.net.pl/aktualnosci/zapisz-sie-zdalnie-oszczedzaj-lokalnie/

BONY EDUKACYJNE
https://www.wsb.net.pl/regulaminy-bonifikat/

SZCZEGÓŁY

Siedziba Uczelni,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu,
Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu:

ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
61 851 05 18 lub 662 22 11 33
694 835 348 / rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
www.facebook.com/poznanwsb

Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku:
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
tel. /58/ 341 98 51
882 067 770 / rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
www.facebook.com/gdanskwsb

Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach:
ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice
tel. /32/ 335 40 19
664 700 933 / rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
www.facebook.com/gliwicewsb

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach:
ul. Starzyńskiego 2B, 11-200 Bartoszyce
tel. /89/ 762 07 88 lub 696 060 056
696 060 056 / rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
www.facebook.com/wsbbartoszyce

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku:
ul. Pocztowa 5, 11-500 Giżycko
tel. /87/ 428 35 35 lub 602-466-522
602 466 522 / rekrutacja.gizycko@wsb.net.pl
www.facebook.com/wsbgizycko

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie:
ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno
tel. / 505 387 670
rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl
www.facebook.com/wsbjaworzno

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie:
ul. Bielska 17, 43-430 Skoczów
tel. /33 / 853 17 04
608 708 111 / rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl
www.facebook.com/skoczowwsb

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju:
ul. 1 Maja 61, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. / 668-846-740
668 191 013 / rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl
www.facebook.com/jastrzebiezdrojwsb/

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Koszalinie:
ul. Tytusa Chałubińskiego 15, Koszalin
tel. 513 811 426
rekrutacja.koszalin@wsb.net.pl
www.facebook.com/wsbkoszalin/

STUDIA PODYPLOMOWE

www.wsb.net.pl/podyplomowe/

GALERIA