Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont

ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
tel. 71 799-19-37 wew. 22, fax. 23
dziekanat@horyzont.eu
horyzont.eu

Uczelnia wyróżniona certyfikatami “Dobra Uczelnia – Dobra Praca” oraz “Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2022/2023.

O UCZELNI

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” to zupełnie nowa jakość w kształceniu studentów kierunków przyszłości. Kładziemy nacisk na przekazywanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami.

Oferujemy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Informatyka (studia I oraz II stopnia), Automatyka i Robotyka (studia I oraz II stopnia), Bioinformatyka (studia I stopnia) oraz prowadzonych kierunkach tylko w języku angielskim: Computer Science (studia I oraz II stopnia), Bioinformatics (studia I stopnia).

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni na Dolnym Śląsku, które prowadzą studia I oraz II stopnia w języku angielskim na kierunkach Informatyka/ Computer Science in English oraz Bioinformatyka/Bioinformatics. Dodatkowo prowadzimy studia podyplomowe z zakresu informatyki.


Dlaczego warto studiować na WWSIS?

 • kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani eksperci w swoich dziedzinach;
 • jesteśmy uczelnią kształcącą specjalistów w najbardziej poszukiwanych branżach;
 • posiadamy doskonale wyposażone pracownie techniczne i ciągle je unowocześniamy;
 • studenci naszej uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+;
 • jesteśmy organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii CISCO;
 • jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Europie, które organizują kursy Fluke Networks;
 • oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów;
 • stwarzamy możliwości rozwoju – wydajemy Biuletyn Naukowy;
 • kładziemy nacisk na integrację studentów poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń;
 • staramy się o kolejne możliwości uzyskania dofinansowania z UE, aby nasi studenci mogli bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.


KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA:

WYDZIAŁ INFORMATYKI WWSIS HORYZONT:

INFORMATYKA:


COMPUTER SCIENCE First-cycle studies in English (leading to licentiate and bachelor degree)


WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI WWSIS HORYZONT:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA:


WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI WWSIS HORYZONT:

BIOINFORMATYKA:


BIOINFORMATICS:


STUDIA II STOPNIA:

WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA:

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

INFORMATYKA w języku polskim

COMPUTER SCIENCE in English


REKRUTACJA NA STUDIA

http://dziekanat.horyzont.eu/

https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja/

Kandydatom na studia oferujemy:

 • 3 kierunki kształcenia (studia I stopnia na kierunkach Bioinformatyka i Bioinformatics oraz studia I i II stopnia na kierunkach Informatyka, Automatyka i Robotyka, Computer Science – wszystkie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym),
 • studia podyplomowe z Informatyki,
 • rekrutację on-line,
 • bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego,
 • pracownie specjalistyczne i wykwalifikowana kadrę.


Nasi studenci mają możliwość:

 • udziału w licznych programach podnoszących kompetencje zawodowe (gratisowe certyfikaty CCNA i CCNA 2, Fluke Networks)
 • udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+,
 • realizowania swoich pasji i zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
 • poszerzania swojej wiedzy w ramach wykładów otwartych.


Dziekanat
ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław

horyzont.eu/uczelnia/uczelnia-kontakt/

tel. (71) 799-19-37 wew. 22, fax. (71) 799-19-37 wew. 23
tel. (71) 788-94-25 wew. 22, fax. (71) 788-94-25 wew. 23
e-mail: dziekanat@horyzont.eu


SZCZEGÓŁY

Opłaty za studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)

Czesne dla studiów pierwszego stopnia ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość jednej raty czesnego jest stała, niezależnie od wybranej specjalności na kierunku:

KierunekStacjonarneNiestacjonarne
Informatyka695 zł695 zł
Informatyka w języku angielskim785 785 zł
Automatyka i Robotyka695 zł695 zł
Bioinformatyka695 zł695 zł
Bioinformatyka w języku angielskim785 zł785 zł

Czesne stałe i stopniowane

Na kierunku Informatyka oferujemy możliwość wyboru czesnego stałego lub stopniowanego. Pierwsze daje z góry pewność, że rata nie zmieni się przez cały okres studiów. Drugie to z kolei bardzo niska opłata przez pierwszy rok, która potem stopniowo wzrasta, ale bez obaw – dokładnie wiesz, o ile, więc możesz spokojnie zaplanować to w swoim budżecie.

Czesne stałe: 695 zł/m-c przez całe studia

Czesne stopniowane:

Rok studiów12 rat10 ratSemestralneRoczne
I633,00 zł720,00 zł3700,00 zł7400,00 zł
II716,00 zł820,00 zł4200,00 zł8400,00 zł
III775,00 zł890,00 zł4550,00 zł9100,00 zł
IV791,00 zł910,00 zł4650,00 zł9300,00 zł

Czesne stopniowane obowiązuje dla kierunku Informatyka.


Opłaty za studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Czesne dla studiów drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) ustala się jako opłatę za semestr w sześciu ratach. Wysokość jednej raty czesnego wynosi niezależnie od wybranej specjalności na kierunku:

KierunekStacjonarne studia magisterskieNiestacjonarne studia magisterskie
Informatyka695,00 zł695,00 zł
Informatyka w języku angielskim785,00 zł785,00 zł
Automatyka i robotyka695,00 zł695,00 zł

Uwaga:
dla studentów oraz absolwentów WWSIS opłata na studia II stopnia wynosi 655 zł
(zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne).


STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń lub postępowania kwalifikacyjnego i trwa od 1 czerwca do 15 października – prowadzimy ją wyłącznie na semestr zimowy. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w dziekanacie Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy ul. ks. M. Lutra 4. 

Kontakt:
tel./fax 71 799-19-37, wew. 22, 23
e-mail: rekrutacja.podyplomowe@horyzont.eu
dziekanat@horyzont.eu

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • dwa wypełnione i podpisane egzemplarze umowy – pobierz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – oryginał lub odpis)
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego
 • fotografia formatu 3,5×4,5 cm
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych* – pobierz
 • oświadczenie RODO – pobierz

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych udokumentowane przedstawieniem dyplomu oraz wniesienie opłaty wpisowej.

W roku akademickim 2022/2023 opłata wpisowa wynosi 300 zł.

Opłata wpisowa gwarantuje rezerwację miejsca na liście. W przypadku rezygnacji przed wydaniem przez rektora decyzji o uruchomieniu kierunku z kwoty opłaty wpisowej zostanie potrącone 75 zł – standardowa opłata manipulacyjna. Po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

Wszelkie opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
ul. ks. M. Lutra 4
54-239 Wrocław
Nr rachunku: 86 1240 6827 1111 0000 5639 6407

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznych.

* Regulamin studiów podyplomowych – pobierz


GALERIA

WWSIS HoryzontWWSIS Horyzont