Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią kształcącą przyszłych oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej.

Uniwersytet Morski w Gdyni (wcześniej Akademia Morska w Gdyni) umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach inżynierskich i magisterskich, a ponadto na studiach zaocznych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Prowadzi, także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Uniwersytet Morski w Gdyni jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Kierunki studiów

studia I stopnia

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
  • ELEKTROTECHNIKA
  • INFORMATYKA
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  • NAUKI O JAKOŚCI
  • NAWIGACJA
  • TRANSPORT
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni lub artykule.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Morska 81/87, 81-225 Gdynia, Uniwersytet Morski w Gdyni

Lokalizacja

Również w Trójmieście i województwie kujawsko-pomorskim

Zbliżające się wydarzenia