Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

uczelnia niepubliczna, Bielsko-Biała

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 1997 roku pod pierwotną nazwą Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, korzystając z bazy lokalowej i materialnej oraz doświadczeń College'u THE TOP. Od początku swego istnienia kładzie szczególny nacisk w programie kształcenia na wiedzę z zakresu nauk o Europie, języków obcych i na praktyki zawodowe, co w nowych warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szczególnie ważne dla absolwentów Uczelni, a także dla regionu i kraju. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną studiują w niej studenci z całego kraju i z zagranicy.

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c, 43-300 Bielsko-Biała, wseh.pl/pl/

Kierunki studiów - WSEH Bielsko-Biała

studia I stopnia

  • ADMINISTRACJA
  • ANGLISTYKA
  • GERMANISTYKA
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: wseh.pl/pl/page/vademecum-kandydata/zasady-rekrutacji.html

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c,
43-300 Bielsko-Biała,
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

WSEH Bielsko-Biała - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Bielsku-Białej i województwie śląskim