Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Oferta edukacyjna skierowana do osób w każdym wieku, które chcą zdobyć wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować postawy, składające się na wysokie kompetencje zawodowe i oczekiwania na rynku pracy. Strategicznym celem Uczelni jest kształcenie nowoczesnych, otwartych i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości lokalnej i globalnej.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • ADMINISTRACJA
  • EKONOMIA
  • ENERGETYKA
  • KRYMINOLOGIA
  • PEDAGOGIKA
  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  • PRAWO
  • PSYCHOLOGIA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Zagórowska 3A, 62-500 Konin, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Również w Poznaniu i Wielkopolsce

Zbliżające się wydarzenia