Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

uczelnia niepubliczna, Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie
ul. Najświętszej Marii Panny 19a 88-100 Inowrocław,
https://wsp-inow.pl/

Powstanie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego to przede wszystkim odpowiedź na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów w wielu branżach.

Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, przekazywanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz poprzez praktyki umożliwienie swoim absolwentom nabycia umiejętności niezbędnych do rzetelnego wykonywania zadań związanych z ich przyszłym zawodem.

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • ADMINISTRACJA
  • KRYMINOLOGIA
  • PIELĘGNIARSTWO

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: wsp-inow.pl/rekrutacja/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: wsp-inow.pl/studia-podyplomowe/

Kontakt

WSP Inowrocław - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Studia w Bydgoszczy, Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim