Kierunki studiówNoweStudia informatyczneStudia Wrocław

Bioinformatyka – nowe specjalności w WWSIS Horyzont

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont informuje, że w ramach kierunku bioinformatyka dostępne będą dwie kolejne specjalności: cyberbezpieczeństwo oraz kryptografia.

Kierunek bioinformatyka, który prowadzi Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont wzbogacony został o dwie nowe specjalności: cyberbezpieczeństwo oraz kryptografia. Obecnie w ramach tego kierunku jest więc dostępnych pięć specjalności.

BIOINFORMATYKA – studia I stopnia, inżynierskie, specjalności:

CyberbezpieczeństwoNOWA SPECJALNOŚĆ – jest związana z zagadnieniami molekularnej ochrony informacji a także z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Studia w ramach tej specjalności stwarzają możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się cyberbezpieczeństwem, ochroną danych, modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Kryptografia – NOWA SPECJALNOŚĆ – w ramach specjalności studenci poznają metody ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów (między innymi poprzez algorytmy związane z zagadnieniami molekularnej ochrony informacji). Są to problemy bezpieczeństwa sprzętu i sieci komputerowej (lokalizacja, dostęp do zasobów, zabezpieczenia przeciwpożarowe i procedury magazynowania) oraz bezpieczeństwa oprogramowania (systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, oprogramowanie antywirusowe). Absolwent specjalności Kryptografia pozna dokładnie praktyczne zagadnienia kryptografii, sposoby ochrony danych przed kopiowaniem, modyfikacją i nieupoważnionym dostępem.

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych – specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Informatyka w medycynie – specjalność powstała w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy na ekspertów potrafiących stosować technologie informatyczne w najprężniej rozwijających się gałęziach medycyny. Wykorzystywanie w nich najnowszych zdobyczy techniki umożliwia m.in. efektywniejsze rozwiązywanie problemów generowanych przez choroby społeczne i cywilizacyjne. Absolwent specjalności zdobywa szeroką wiedzę na temat informatyki medycznej oraz systemów informatycznych i aplikacji w medycynie. Umie projektować leki oraz telemedyczne systemy internetowe i mobilne, a także korzystać z mobilnych systemów monitoringu medycznego i komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych. Absolwent posiada solidne podstawy w zakresie modelowania procesów i wzorców medycznych, inżynierii diagnostyki medycznej oraz inżynierii systemów zarządzania w medycynie, uczy się technik przetwarzania obrazów medycznych i metod symulacji komputerowych.

Więcej informacji na stronie Uczelni

SPRAWDŹ INNE KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI W WWSIS HORYZONT

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WROCŁAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ HORYZONT – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia