Etologia i psychologia zwierząt – nowy kierunek na URK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje o uruchomieniu nowego kierunku studiów I stopnia – Etologia i psychologia zwierząt. Nowy kierunek znajdziecie w ofercie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt URK.

ZDOBĄDŹ kompetencje z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania ich behawioru

STUDIA PRZYGOTUJĄ do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania różnych gatunków zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI w zakresie odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek-zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt, ich szkolenia i prawidłowego postępowania.

Jeśli czujesz, że to studia dla Ciebie – zapraszamy na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt!

ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT – studia I stopnia, inżynierskie (stacjonarne, 7 semestrów)

Zasady rekrutacji: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.

Absolwent kierunku Etologia i psychologia zwierząt posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania ich behawioru. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania różnych gatunków zwierząt, uzupełnioną zajęciami praktycznymi. Absolwent kierunku Etologia i psychologia zwierząt będzie posiadał umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Ponadto będzie dysponował interdyscyplinarną wiedzą biologiczną i humanistyczną w zakresie poznawania, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów. Jej znajomość umożliwi świadome unikanie antropomorfizacji zwierząt lub ich uprzedmiotowiania. Na bazie genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych uwarunkowań behawioru zwierząt absolwent nabędzie umiejętności w zakresie odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek-zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt, ich szkolenia i prawidłowego postępowania. Program studiów obejmuje również zajęcia językowe, pozwalające na uzyskanie kompetencji w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku.

Więcej informacji o kierunku na stronie Uczelni: Etologia i psychologia zwierząt na URK


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – SERWIS DLA KANDYDATÓW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia