Rekrutacja na studia psychologiczne w Poznaniu

Kierunki psychologiczne to prawdziwy top w kategorii zainteresowania studiami u kandydatów. Zastanawiasz się może, czy łatwo podjąć te studia w Poznaniu i jakie wymagania stawiają uczelnie swoim kandydatom.

Rekrutacja na UAM

Z wielu względów warto polecić studia na psychologii, które oferuje Uniwersytet im Adama Mickiewicza. W rankingach studiów ta propozycja znajduje się zazwyczaj na czołowych pozycjach. Ciekawa jest na kierunku oferta specjalności. Ważną zaletą nauki na studiach stacjonarnych jest również to, że studia są bezpłatne.

Uczelnia stawia jednak przed kandydatami wymóg dobrego zdania matury. Jakie przedmioty brane są pod uwagę? Dwa obligatoryjne: język polski oraz język obcy nowożytny. W zależności od poziomu, na jakim zdawane był egzamin przypisuje się wynikom wagę 0,10 lub 0, 30.

Pod uwagę brany jest również trzeci przedmiot, który możesz wybrać z następujących:  biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny – kaszubski. Te przedmioty mają wagę 0,40 dla poziomu rozszerzonego oraz 0,20 dla podstawowego.

Zasady rekrutacji na studia psychologiczne Uniwersytet SWPS

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. SWPS przyjmuje kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc. Liczą się wyniki z części pisemnej z 2 najlepiej zdanych przedmiotów. Wyniki przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego. (więcej o nowych zasadach rekrutacji).

Studia psychologiczne na innych poznańskich uczelniach

Dwie wspomniane wyżej uczelnie stawiają przed kandydatami wymagania związane ze zdobycie dobrych wyników na egzaminie maturalnym. Psychologia proponowana na innych uczelniach: w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, w Collegium Humanum, w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji oraz na kierunek psychologia w biznesie z oferty Wyższej Szkoły Bankowej to oferty, które opierają się na zgłoszeniu woli studiowania i dokonaniu niezbędnych formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia