MaturaNowe

Matura 2023 – wielkie zmiany w zasadach oceniania

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że zmienione zostaną zasady oceniania poszczególnych zadań na maturze z języka polskiego oraz zastąpione zostaną zadania na sprawdzianie matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Nowe warunki oceniania dotyczą egzaminu organizowanego w 2023 i 2024 roku.

CKE po przeanalizowaniu matur próbnych zdecydowało się na wprowadzenie kolejnych ułatwień dla maturzystów.

Zmiany w sposobie oceniania poszczególnych zadań dotyczą zarówno poziomu podstawowego, jak i poziomu rozszerzonego.

Na egzaminie podstawowym z języka polskiego dokonano modyfikacji:

  • Pierwsza ze zmian dotyczy modyfikacji w ocenianiu wypracowań. Zmiana oceniania dotyczy przesunięcia opisu “Tylko jeden utwór wykorzystany w pełni funkcjonalnie” jako alternatywy do opisu “Dwa utwory wykorzystane częściowo funkcjonalnie”.
  • Zwiększenie liczby błędów językowych dla poszczególnych kategorii punktowych – teraz maturzyści będą mogli popełnić więcej błędów, nie tracąc przy tym aż tylu punktów.
  • Zdający będą mogli popełnić także większą liczbę błędów ortograficznych – pełną punktację otrzymuje się, gdy nie popełni się błędu lub zrobi się tylko jeden błąd ortograficzny. 1 punkt otrzymać można, gdy popełni się od dwóch do czterech błędów ortograficznych. Za poprawność ortograficzną nie otrzyma się punktów, gdy na maturze popełni się pięć lub więcej błędów.
  • Ostatnia ze zmian dotyczy poprawności interpunkcyjnej – teraz maksymalną liczbę punktów można otrzymać, gdy w wypracowaniu zrobi się nawet 8 błędów interpunkcyjnych! Zdający, który popełni od 9 do 17 błędów, otrzyma jeden punkt. Zero punktów trafi na konto tego maturzysty, który zrobi więcej niż 17 błędów interpunkcyjnych.

Zmiany ogłoszono także w punktacji związanej z pracami na poziomie rozszerzonym – tu również zmieniono przede wszystkim liczbę błędów, które popełnić może zdający.

W przypadku egzaminu z matematyki – zmniejszy się liczba zadań zamkniętych innego typu niż zadania wyboru wielokrotnego, czyli prawda/fałsz i zadań na dobieranie.

Ostatnie zmiany dot. przedmiotów obowiązkowych wprowadzono w zakresie języka obcego nowożytnego. Na poziomie podstawowym nastąpi zastąpienie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Więcej informacji znajdziesz w artykule oraz na stronie CKE.

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia