Uczelnia Vistula z międzynarodową akredytacją CEEMAN IQA

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation. To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

Akredytacja CEEMAN IQA przyznawana jest szkołom biznesu i uczelniom, które kształcą w obszarze zarządzania. W ramach procesu akredytacji ocenie podlega misja i strategia rozwoju, zarządzanie, kreowanie i transfer wiedzy, zasoby, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, wpływ na otoczenie, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja oraz zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki.

Przyznanie akredytacji CEEMAN IQA Wydziałowi Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula nobilituje uczelnię. Potwierdza spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia. W liście gratulacyjnym do dziekan prof. Barbary Karlikowskiej, przewodnicząca CEEMAN, prof. Danica Purg podkreśliła, że Wydział zapewnia doskonałe, właściwe i dynamiczne kształcenie menedżerskie.

Akredytacja CEEMAN IQA została przyznana na maksymalny okres sześciu lat. Po tym czasie odbędzie się ocena, która stanowi podstawę w procesie reakredytacji.

Więcej informacji na ten temat na stronie Uczelni

ZOBACZ RÓWNIEŻ: AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia