Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

uczelnia niepubliczna, Warszawa

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to uczelnia niepubliczna. W swojej misji uwypukla, by tworzone i prowadzone przez nią programy studiów odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych.

Kierunki studiów - WSIIZ Warszawa

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: wsiiz.pl/dla-kandydata/zasady-rekrutacji

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe

Kontakt

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

WSIIZ Warszawa - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim