WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa – nowatorski System Kształcenia Studentów

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa – to nowoczesna uczelnia niepubliczna – najstarsza na Podkarpaciu.

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które dają Ci gwarancję jakości i efektywności nauczania w WSPiA. Dodatkowo otrzymasz więcej zajęć praktycznych, premie za dodatkową aktywności oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń. To wszystko sprawia, że WSPiA jeszcze lepiej przygotuje Cię do wejścia na rynek i znalezienia dobrej pracy.
Innowacyjne rozwiązania wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jedną z najważniejszych propozycji jest rozwijana i wdrażana od wielu lat autorska koncepcja nowatorskiego „Systemu Kształcenia Studentów”. Jest to innowacyjny system podnoszący jakość i efektywność nauczania w WSPiA. 

„System Kształcenia Studentów” składa się z czterech segmentów:

  • EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line),
  • SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów);
  • MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji);
  • DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych).

SBS i „Sala Tortur”
WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

Zbieraj punkty
W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej funkcjonuje system punktowy. Każdy przedmiot składa się teraz z tematów, które możesz zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Punkty otrzymujesz za zaliczone tematy. Druga droga to aktywność na zajęciach, trzecia – aktywność pozadydaktyczna, a czwarta – obecność na zajęciach. Każda z tych dróg ma swój limit punktowy. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Poznaj projekt Edukator
Nowością jest również projekt nazwany „Edukatorem”. Jest to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii, ponieważ ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR – Edukator” to otwarty zasób edukacyjny. Dzięki niemu masz dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych, repetytoriów, fragmentów podręczników, artykułów, skryptów, kazusów i wielu innych. Przed każdymi zajęciami otrzymasz ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji masz repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie. W „Edukatorze” każdy prowadzący ma obowiązek zamieścić plan merytoryczny zajęć, które będzie prowadził. Jest to scenariusz zajęć pokazujący, kiedy będzie realizowany dany temat.

Mix edukacyjny
Do puli punktów uzyskanych wcześniej możesz także zdobywać punkty za aktywność na zajęciach oraz za inne formy aktywności. Dodatkowe punkty przyznawane są za działalność w kołach naukowych, udział w studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości. Tę dodatkową aktywność w systemie „EDR-SBS nazwano „Mix-em edukacyjnym”.

Kształcenie praktyczne
WSPiA realizuje nowatorski System nazwany „Droga Kształcenia Praktycznego”. Składa się on z pięciu powiązanych ze sobą ścieżek: praktyk zawodowych i pracowni praktycznych ,elementów praktycznych zajęć dydaktycznych i Klinik Dydaktycznych, Seminariów dyplomowych i gromadzenia materiału praktycznego, staży zawodowych oraz dodatkowych form działalności naukowej, kulturalnej i społecznej.
Takie podejście gwarantuje Ci, że kończąc naukę oprócz dobrze ugruntowanej wiedzy teoretycznej, możesz pochwalić się praktycznym przygotowaniem do wykonywania przyszłego zawodu. Kształcenie Praktyczne w WSPiA jest integralnym elementem procesu dydaktycznego. Dzięki temu Studiowanie w WSPiA to nie tylko poznawanie wiedzy “książkowej”, ale także zdobywanie zawodowych umiejętności praktycznych i doświadczenia.

Dodatkowe kwalifikacje
Ważnym punktem nowatorskich rozwiązań w WSPiA jest Bon Edukacji Dodatkowej (BED), czyli bezpłatne, dodatkowe zajęcia (Studia Podyplomowe, kursy i szkolenia) dające możliwość zdobywania specjalistycznych kwalifikacji jeszcze w czasie studiów.

Serwis dla kandydatów: e-rekrutacja.wspia.eu

Kierunki studiów w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia