Collegium Intermarium – nowa uczelnia w Warszawie

W pejzaż warszawskiej edukacji od tego roku wpisać się chce nowa uczelnia. To Collegium Intermarium. U źródeł jej powołania stało przeświadczenie o konieczności odpowiedzi na kryzys życia akademickiego. Już dla tegorocznych maturzystów uczelnia proponuje studia jednolite magisterskie na kierunku prawo.

Nazwa uczelni nieprzypadkowo wyraża zamiar wspierania narodów Międzymorza. Według założyciela (Fundacja do Wartości) – Collegium Intermarium przyjmuje rolę liderską w tym zakresie w Polsce, w regionie Międzymorza i na arenie międzynarodowej i zachęca do podobnej aktywności swoich pracowników i studentów.

Misją Collegium Intermarium jest edukacja oparta na klasycznych wartościach cywilizacji europejskiej: rzymskiej kulturze prawnej, greckiej filozofii i etyce chrześcijańskiej.

Na stronach internetowych uczelni możemy przeczytać:

W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

Założyciele Collegium Intermarium w Warszawie wychodzą z założenia, że coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni.

Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości.

Tak jak wspomniano wcześniej, uczelnia proponuje studia jednolite na kierunku prawo. Do studiowania zachęca informacja o charakterze tych studiów i celach, jakie stawia sobie ich organizator:

“Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata. Wprowadzamy w doskonałą znajomość prawa międzynarodowego i najważniejsze zagadnienia gospodarcze. Wierzymy, że tylko taki, holistyczny model edukacji przygotuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zajmowania najwyższych stanowisk w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej. Nawiązując do klasycznych wzorców akademickich, zapewniamy zindywidualizowane kształcenie oparte na relacji mistrz-uczeń na każdym etapie studiów!”

O Uczelni dowiesz się więcej na stronie: collegiumintermarium.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia